Komunikat FITO

17.05.2017

.Stan fitosanitarny na dzień dzisiejszy w całym kraju po okresie bardzo niekorzystnych czynników abiotycznych, to czas bardzo przyspieszonych infekcji chorób grzybowych oraz intensywny wylot/nalot i szkodliwość szkodników owadzich. Duża ilość wilgoci w glebie i w łanie, a także wysokie temperatury dnia do nocy z wyrównaną amplitudą powodują, że jest to okres bardzo newralgiczny w ochronie roślin w poszczególnych uprawach rolniczych. Wygląda to jak jedna wielka mikrobiologiczna inkubacja i entomologiczna gradacja agrofagów.

Pszenica
• Identyfikowane i rejestrowane przez naszych doradców są na bieżąco choroby grzybowe. Szczególnie zwróćcie Państwo uwagę na dolne liście gdzie inkubacja mączniaka prawdziwego, septoriozy paskowanej, rdzy brunatnej, rdzy żółtej oraz brunatnej plamistości liści idzie bardzo szybko i należy zrobić wszystko, aby choroby te nie infekowały górnych liści, które są odpowiedzialne za budowanie plonu większościowego. Przypominamy, że odpowiednie parametry temperaturowo wilgotnościowe zwiększają szybkość infekcji, a to wiąże się ze zwiększeniem intensywności prowadzonych zabiegów fungicydowych – skracamy interwał.
• Występowanie szkodników, co widać na załączonych zdjęciach, jest bardzo liczne. Szczególnie w tym okresie zwracamy Państwa uwagę na naloty i szkodliwość skrzypionek, a szczególnie skrzypionki zbożowej. Zabieg wykonany w tym czasie spowoduje przerwanie łańcucha szkodliwości tego szkodnika, który na dzień dzisiejszy po wykonaniu wstępnych żerów intensywnie składa jaja, które przeistoczą się w żerujące larwy o jeszcze większej szkodliwości. Oprócz tego coraz liczniej występują pluskwiaki takie jak lednica zbożowa czy żółwinek zbożowy oraz oczywiście mszyce. W dalszym ciągu monitorujemy naloty i szkodliwość pryszczarka zbożowego. 

Rzepak
• Wchodzimy chyba w najbardziej wrażliwy okres występowania szkodników oraz chorób mających bezpośredni wpływ na plon nasion rzepaku. Ilość wilgoci w glebie warunkuje kiełkowanie owocników zgnilizny twardzikowej i verticiliozy. Do tego bardzo groźna w tym czasie jest szara pleśń oraz już niedługo czerń krzyżowych.
• Szkodniki nagromadzone na swoich leżach nalatują jeden za drugim i sprawiają wrażenie, że insektycydy nie działają, a tak naprawdę jest to efekt kilku falowych nalotów szczególnie chowacza podobnika i ostatki słodyszka. Na południu już masowo, a na północy pojedyncze sztuki są identyfikowane egzemplarze pryszczarka kapustnika. Lokalnie proszę zwrócić uwagę na pojawiające się motyle i gąsienice tantnisia krzyżowiaczka. Na rzepaku jarym pojawiły się postaci dorosłe gnatarza rzepakowego.

Burak cukrowy
• Na burakach cukrowych występują naloty śmietki ćwiklanki składającej jaja. Przypominamy, że na południowym wschodzie mamy gradację szarka komośnika. Do tego drobnica burakowa i liczne w okresie wschodów pchełki.

Bobowate
• Rośliny te podczas wschodów są na niektórych plantacjach masowo uszkadzane przez chrząszcze oprzędzika. W województwie zachodniopomorskim nasi Doradcy sygnalizują występowanie lokalnie także śmietki kiełkówki.

Kukurydza
• Wschody tych roślin to szczególnie uszkodzenia szkodników i to muchówek czyli w kolejności śmietki kiełkówki oraz ploniarki zbożówki. W dalszym ciągu monitorujemy gąsienice omacnicy prosowianki, która jest przed przepoczwarczeniem.

Pamiętajmy także o szkodnikach glebowych. To m.in. krocionogi, które mogą być problemem dla kiełkujących roślin np. buraka cukrowego.

Doradcy Grupy Technicznej PROCAM

Zagrożenia fitosanitarne 28.06.2017

01._Maczniak_prawdziwy_zboz_28062017_0001.jpg
05._Rdza_zolta_pszenica_28062017_0001.jpg
07._DTR_28062017_0001.jpg
12._Stonka_ziemniak_28062017_0001.jpg
15._Omacnica_kukurydza_28062017_0001.jpg
 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.