Stonka ziemniaczana

Stonka ziemniaczana, Leptinotarsa decemlineata, chrząszcz z rodziny stonkowatych, pierwotnie występowała w Ameryce Północnej i środkowej. Przedostała się ona do Europy najprawdopodobniej wraz z transportami żywności z USA. Świetnie zaadoptowała się do środowiska i rozpoczęła ekspansję na plantacje ziemniaka na całym naszym kontynencie. Masowy nalot stonki ziemniaczanej na terytorium Polski zaobserwowano w latach 50.

Dorosłe chrząszcze, zimujące w glebie rozpoczynają masowy wylot wiosną, oprócz szkód związanych z żerowaniem, składają jaja na spodnich stronach liścia. Jedna samica od maja do sierpnia może złożyć nawet 2000 owalnych jasno pomarańczowych jaj. 

Larwy stonki żerujące na liściach ziemniaka powodują największe straty. W ciągu 2-4 tygodni przechodzą 4 stadia (L1-L4) po czym przepoczwarczają się w glebie, żerując w tym okresie mogą doprowadzić do dużych zniszczeń liści, co skutkuje obniżeniem plonu nawet o 50-60%. W sierpniu pojawiają się dorosłe chrząszcze dające początek drugiemu pokoleniu stonki. W ciepłe i suche lata zdarza się, że może dojść do wystąpienia trzech pokoleń pasiastego chrząszcza. 

Ochrona plantacji przed stonką ziemniaczaną powinna obywać się w trzech terminach, często jeden zabieg insektycydowy nie załatwia sprawy. Pierwszym okresem walki z dorosłymi chrząszczami jest wiosna, zabieg przeprowadzamy w momencie składania jaj przez stonkę, kiedy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 1-2 dorosłe chrząszcze na 1m.

Drugim etapem waliki ze szkodnikiem jest wykonanie zabiegu w momencie pojawienia się larw (15 larw na roślinie). Czasami dwa zabiegi insektycydowe nie wystarczą i w momencie intensywnego nalotu chrząszczy drugiego pokolenia jesteśmy zmuszeni przeprowadzić trzeci zabieg. Chcąc skutecznie walczyć ze stonką należy pamiętać o monitorowaniu plantacji, zwracając uwagę na pojawianie się chrząszczy na brzegach plantacji, w okolicach granic śródpolnych lub innych miejsc jej bytowania( np. zbiorowiska kamieni).

Polecamy

 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.