Zboże

gustav_0001.jpg GUSTAV NOWOŚĆ
Właśnie na niego czekałeś
pszenica ozima klasa B/A
 • Zimotrwały
 • Niewylegający
 • Zdrowy

GUSTAV to najnowsza odmiana na rynku europejskim, dostępna już w Polsce. Zarejestrowana w Niemczech w roku 2015, w grupie B klasowej, jednak z aplikacją w bieżącym sezonie do grupy A. Większość cech jakościowych posiada na poziomie odmian z grupy E, co świadczy o jej kapitalnej przydatności w przerobie na mąkę. Wysoka zimotrwałość gwarantuje bezpieczeństwo tej uprawy. Wysoki plon (BSA 8), jak również wysoka zdrowotność kłosa i liści oraz najniższa skłonność do wylegania wśród pszenic, daje możliwość jej uprawy na wielu stanowiska, również w mniej intensywnych technologiach. Wpisuje się idealnie w nowe rozporządzenia dotyczące niższego użycia nawozów azotowych. Szczególnie polecana na stanowiska z wysoką presją chorób i zagrożonych wyleganiem.
emilio_0001.jpg EMILIO
Niezrównany na susze
pszenica ozima, oścista, klasa E/A
 • Rewelacyjny plon
 • Na suche stanowiska
 • Zimotrwała

EMILIO jest nową odmianą ościstą na polskim rynku, zarejestrowaną w Austrii w 2013. Na tle swojej grupy wyróżnia się przede wszystkim rewelacyjnym potencjałem plonowania, dzięki budowaniu gęstego łanu, wysokiej liczbie ziaren w kłosie i przez to mocno zbitemu kłosowi. Swoje szczególne właściwości pokazuje najlepiej na stanowiskach suchych, tam gdzie wiele wysoko plonujących odmian nie jest w stanie osiągnąć zadowalających wyników. Przy tym wszystkim EMILIO jest wczesny, zarówno w kłoszeniu jak też w dojrzewaniu. Wyśmienita zimotrwałość, jedna z najwyższych w swojej grupie i potwierdzona w bieżącym sezonie 2015/2016, daje gwarancję plonowania, nawet w latach z ekstremalnie ciężkimi zimami.
norin_0001.jpg NORIN
Najwcześniejsza z najwcześniejszych
pszenica ozima klasa E
 • Bardzo wczesna pszenica elitarna
 • Bardzo zdrowa
 • Bardzo wysoka jakość wypiekowa

NORIN jest odmianą pszenicy ozimej, która po raz pierwszy łączy w sobie bardzo dobrą jakość należącą tylko do pszenic elitarnych z bardzo wczesnym dojrzewaniem. NORIN charakteryzuje się dobrą mrozoodpornością oraz bardzo dobrą odpornością na wyleganie. Na uwagę zasługuje również jej bardzo wysoka odporność na najważniejsze jednostki chorobotwórcze. Szczególnie należy wymienić tutaj wysoką odporność na mączniaka, rdze oraz fuzariozę kłosów. Dzięki tym cechom odmianę tą z powodzeniem można wysiewać po przedplonach zbożowych sprzyjających rozwojowi fuzarioz. Wczesne dojrzewanie odmiany NORIN pozwala na terminowe siewy rośliny następczej (np. rzepak ozimy). Odmianę NORIN rekomendujemy do uprawy na terenie całego kraju, a szczególnie w regionach północnych.
sax_0001.jpg SAX
Potężny plon ziarna!
pszenica ozima klasa A
 • Najwyżej plonująca odmiana
 • Bardzo dochodowa
 • Do intensywnej uprawy

SAX to odmiana zarejestrowana w Austrii w roku 2012, a w Polsce dostępna od trzech sezonów. Posiada przeogromny potencjał plonowania na różnych stanowiskach, co pokazała w doświadczeniach rejestrowych, otrzymując jako jedyna najwyższą notę. Bardzo dobrze reaguje na intensywną uprawę, dlatego też polecana jest szczególnie do gospodarstw nastawionych na maksymalizację plonów. Odmiana bardzo ładnie zrównoważona pod względem agrotechnicznym. Nadaje się też do uprawy przy opóźnionym terminie siewu. Posiada zadowalającą zimotrwałość w naszych warunkach uprawy. Swój potencjał plonowania osiąga dzięki wysokiej liczbie kłosów i ziaren w kłosie oraz wysokiemu ciężarowi kłosa. Zdrowotność tej odmiany jest na dobrym poziomie, zwłaszcza w stosunku do rdzy źdźbłowej.
ennsio_0001.jpg ENNSIO
Zimotrwała i zdrowa
pszenica ozima klasa A
 • Rewelacyjne plony ziarna
 • Wysoka odporność na fuzariozy
 • Bardzo dobra jakość

ENNSIO to nowoczesna odmiana pszenicy ozimej charakteryzująca się wiernym plonowaniem, wysoką zimotrwałością i ponadprzeciętną zdrowotnością, szczególnie dzięki bardzo niskiej podatności na rdzę brunatną i grzyby z rodzaju fusarium. Średnio wysokie rośliny i niska skłonność do wylegania dają bezpieczeństwo uprawy tej odmiany. Wysoki plon idzie w parze z bardzo dobrą jakością ziarna, a to dzięki bardzo wysokiej zawartości białka, wysokiej i stabilnej liczbie opadania, a także wysokiemu ciężarowi hektolitra oraz dobrej odporności ma porastanie. ENNSIO to wysokiej jakości pszenica konsumpcyjna polecana na wszystkie stanowiska, a szczególnie na te zagrożone wystąpienie licznych chorób płodozmianowych, wynikających z odłogowania gruntów, uprawy kukurydzy w przedplonie, uprawy pszenicy po pszenicy czy też uprawy w mulcz. Odmiana ta w połączeniu z odpowiednio dobranym programem fungicydowym gwarantuje stabilny poziom plonowania o wysokiej jakości konsumpcyjnej ziarna.
florian_0001.jpg FLORIAN
Elitarna klasa wśród pszenic
pszenica ozima klasa E
 • Średnio późna pszenica elitarna
 • Odporna na susze i zimotrwała
 • Wysoka jakość technologiczna

FLORIAN nadaje się w naszym klimacie na stanowiska zarówno suche jak i wilgotne. Ta średnio późna odmiana ma dobrą odporność na wyleganie. Doskonałe wyniki osiąga w uprawie intensywnej, zwłaszcza w regionach o okresowych suszach na glebach lekkich i mozaikowatych. FLORIAN jest stabilny w plonowaniu również w technologii siewu w mulcz. Na dobrych i bardzo dobrych stanowiskach, odmiana ta utrzymuje, w przeciwieństwie do innych elitarnych, wysokie parametry piekarnicze. Bardzo stabilna zawartość białka i liczba opadania, jak również dobra odporność ziarna na porastanie stabilizuje jakość zbieranego ziarna. Przydatna również do uprawy w monokulturze
fakir_0001.jpg FAKIR
Niespotykany plon i zimotrwałość
pszenica ozima klasa B
 • Bardzo dobra mrozoodporność
 • Wczesny okres kłoszenia
 • Wysoka MTZ

FAKIR jest odmianą zarejestrowaną w Polsce w 2013 roku. Jest pszenicą ozimą typu chlebowego o inspirującym potencjale plonowania. Posiada wczesny termin dojrzewania i wyjątkowy potencjał plonowania. Cechuje się dobrą odpornością na wyleganie, co umożliwia osiąganie najlepszych wyników w gospodarstwach o intensywnej produkcji. Posiada dobrą odporność na choroby liści i kłosów. Ważną cechą jest bardzo dobra mrozoodporność, potwierdzona znakomitym rezultatem osiągniętym w badaniach w Polsce w warunkach skrajnie trudnej zimy 2011/2012 i w bieżącym sezonie 2015/2016. Potwierdza to doskonałą adaptację odmiany naszego klimatu.
estoria_0001.jpg ESTORIA
Poezja plonu
jęczmień ozimy dwurzędowy
 • Wysoka zimotrwałość
 • Niskie wyleganie
 • Wysoka wartość paszowa

ESTORIA to nowa odmiana jęczmienia dwurzędowego na polskim rynku, zarejestrowana w Austrii w roku 2013. Przekonuje do siebie przede wszystkim bardzo wysokim plonem uzyskanym wśród odmian dwurzędowych, głównie dzięki wysokiej masie tysiąca nasion (najwyższa ocena w doświadczeniach urzędowych). Posiada rewelacyjnie niską skłonność do wylegania, wysoką sztywność źdźbła oraz niską łamliwość kłosa, co jest istotnie ważne podczas dojrzewania. Należy do odmian z grupy średnio późnych o wysokiej wartości paszowej ziarna.
saturn_0001.jpg SATURN
Kombinacja plonu i wczesności
jęczmień ozimy wielorzędowy
 • Bardzo wczesny
 • Niski i niewylegający
 • Wysoka zdrowotność

SATURN to odmiana zarejestrowana w 2010 roku w Niemczech o bardzo wysokim potencjale plonowania, co udowodnił w doświadczeniach urzędowych. Zwraca na siebie uwagę głównie wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania, dzięki czemu posiada jeden z najwyższych plonów w grupie jęczmion wielorzędowych. Przekonuje do siebie również niską skłonnością do wylegania i bardzo niską podatnością na mączniaka i rychnosporiozę. Dzięki temu SATURN daje wysokie plony we wszystkich rejonach uprawy. W sezonie 2014/2015 potwierdził swoją wysoką tolerancję na chorobotwórcze czynniki wirusowe, głównie ma żółtą mozaikę jęczmienia (ŻMJ), która zdziesiątkowała plantacje.
hobbit_0001.jpg HOBBIT
Wysoka i pewna jakość
jęczmień ozimy hybrydowy
 • Lepsze i silniejsze krzewienie
 • Dynamiczniejszy wzrost roślin
 • Większe kłosy i zdrowsze liście

HOBBIT to jedna z pierwszych na rynku polskim odmian jęczmienia hybrydowego z rodziny Hyvido, która pokazała bardzo wysoki potencjał plonowania. Charakteryzuje się pewnym i wysokim plonem ziarna w wieloleciu. Wyjątkowy system korzeniowy oraz silne krzewienie daje gwarancję wysokich plonów nawet na nieco słabszych stanowiskach. Jest odmianą w typie jednokłosowym, co daje efekt wytwarzania przez HOBBITA dobrze wykształconych ziarniaków, o większej MTZ w porównaniu do odmian w typie gęstego łanu. Dzięki wysokiej plastyczności co do terminu siewu, nadaje się również w regionach z krótszym okresem wegetacji.
trapero_0001.jpg TRAPERO
Prawdziwy myśliwy plonu
pszenżyto ozime
 • Rekordowe plonowanie
 • Wysoka mrozoodporność
 • Niezawodna w uprawie

TRAPERO to nowo zarejestrowana odmiana pszenżyta na polskim rynku. Odznacza się wysoką zawartością białka o dobrym składzie aminokwasowym z wysoką jego strawnością. Przez to jest idealnym komponentem w tworzeniu mieszanek paszowych w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Posiada tradycyjną długość słomy o dobrej sztywności. Wysoka zimotrwałość daje duże bezpieczeństwo jej uprawy. Dobrze się krzewi. Wyróżnia się wśród innych bardzo dobrą zdrowotnością, szczególnie na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów.
trismart_0001.jpg TRISMART
Potrójna korzyść
pszenżyto ozime
 • Stabilność plonowania
 • Wysoka mrozoodporność
 • Na wszystkie stanowiska

TRISMART jest odmianą pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości słomy. Odznacza się dobrą plennością i stabilnością na terenie całego kraju. Posiada wysoki profil zdrowotnościowy. Wyróżnia sięmrozoodpornością, jedną z wyższych wśród oferowanych odmian na rynku. Zaliczany jest do grupy odmian wczesnych, o wysokiej MTZ i bardzo dobrym wyrównaniu. Polecany do uprawy na wszystkie stanowiska i regiony.
brandie_0001.jpg BRANDIE
I żarty się kończą!
żyto mieszańcowe
 • Nowo zarejestrowana
 • Bardzo wysoki plon
 • Wyśmienita zdrowotność

BRANDIE to nowa kreacja żyta hybrydowego w Polsce, zarejestrowana w 2014. Zwraca na siebie uwagę olbrzymim potencjałem plonowania uzyskiwanym dzięki odpowiedniej obsadzie, średniej do wysokiej liczby ziaren w kłosie oraz wysokiej MTZ. Wyróżnia się wśród pozostałych odmian wysoką zdrowotnością. Posiada bardzo dużą tolerancję przeciwko rdzy brunatnej i rdzy źdźbłowej. Gwarantuje osiągnięcie wysokiej jakości dzięki dobrej i stabilnej liczbie opadania i wysokiej zawartości białka. Gwarantuje wysokie zadowolenie z uprawy dzięki wysokiej zimotrwałości.
su_santini_0001.jpg SU SANTINI
Nie do pobicia na suchych stanowiskach
żyto ozime mieszańcowe
 • Idealny na lekkie stanowiska
 • Wyśmienita zdrowotność liści
 • Ponadprzeciętny w intensywnej uprawie

SU SANTINI to nowa odmiana żyta mieszańcowego z nowego programy hodowlanego Hybro Saatzucht. Podstawową zaletą tej odmiany jest genialna przydatność odmiany na bardzo lekkie i suche stanowiska. Odznacza się przy tym bardzo wysokim potencjałem plonowania również w gospodarstwach o intensywnym kierunku uprawy żyta. Wyśmienita zdrowotność liści, wysoka zawartość energii oraz wysoka wartość paszowa, jak również dobra jakość wypiekowa gwarantują uzyskanie wysoko dochodowego surowca. Wysoka sztywność źdźbła gwarantuje również niską podatność do wylegania.
guttino_0001.jpg GUTTINO
Żyto mieszańcowe z systemem Pollen Plus
żyto ozime mieszańcowe
 • Nowa generacja odmiany mieszańcowej
 • Bardzo wysoka jakość ziarna
 • Krótkie źdźbło

GUTTINO to nowa generacja żyta mieszańcowego ze znacznie polepszonym potencjałem plonowania. GUTTINO to kombinacja w ziarnie wysokiej jakości, poprzez wysoką i stabilną liczbę opadania z wysokim jego plonem. Odmiana z krótkim źdźbłem, która pozwala na obniżenie intensywności doprawiania gleby po zbiorze. Odmiana z systemem POLLEN PLUS, silne pylenie gwarantujące najwyższą ochronę przed sporyszem. 100% żyta mieszańcowego w opakowaniu: domieszka żyta populacyjnego jest zbędna. Jest to odmiana na każde warunki uprawy.
su_performer_0001.jpg SU PERFORMER
Turbo plon

 • Nowa generacja mieszańca
 • Najwyższy poziom plonowania
 • Rewelacyjny rozwój

SU PERFORMER to nowy rozdział wśród odmian mieszańcowych na naszym rynku. Zarejestrowany w 2014 w polskim rejestrze, należy do grupy odmian średnio wczesnych. Bardzo wysokie Wyniki plonowania zarówno w Polsce jak też i w Niemczech, na obydwóch poziomach agrotechnicznych. Charakteryzuje się równomiernym rozwojem jesienią i wiosną. Doskonale nadaje się na każde stanowiska uprawy, również te o wilgotnych warunkach podczas dojrzewania. Posiada wysoką zdrowotność na podstawowe patogeny grzybowe, a szczególnie na mączniaka. Bardzo tolerancyjna odmiana na termin siewu.
Polecamy

 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.