Kukurydza - najlepsze odmiany

ES_ABAKUS_0001.jpg ES ABAKUS FAO Z220 - Możesz na niego liczyć

 • Bardzo wysoki plon ziarna
 • Świetne oddawanie wody z ziarna
 • Genetyka Tropical Dent 

Nowy mieszaniec na polskim rynku, zarejestrowany w Polsce w 2015. Należy on do nowoczesnej grupy odmian z nowego i innowacyjnego programu hodowlanego Tropical Dent, w którym wykorzystano linie materiałów dentowych dla zapewnienia maksymalnego efektu heterozji w zakresie plonu i jego stabilności. Posiada duże podobieństwo w rozwoju do klasycznych odmian flintowych, ale o wiele lepszym stopniu dojrzewania (dry down) na polu. Dzięki większemu udziałowi puli genowej pochodzącej z linii dentowych wyróżnia się wysokim plonowaniem w grupie odmian wczesnych.

- mieszanie trójliniowy (TC),

- klasyczny mieszaniec ziarnowy,

- wysoki i stabilny potencjał plonowania ziarna,

- szybkie dojrzewanie i oddawanie wody,

- kapitalna omłacalność,

- niski udział połamanego ziarna,

- wyśmienita odporność na wyleganie,

- polecany szczególnie na stanowiska zagrożone suszą.
almansa_0001.jpg ALMANSA FAO Z210 K220 - Po prostu wyśmienita!

 • Klasyczna wczesna odmiana kiszonkowa
 • Wysoki udział kolb w plonie
 • Rewelacyjny rozwój początkowy

Jest to rasowy mieszaniec stworzony do wykorzystania głównie w kierunku kiszonkowym. Wczesność połączona z wysokim potencjałem plonowania świeżej masy daje pełną gwarancję wysokich plonów nawet w mniej korzystnych warunkach. Szczególnie przydatny na północy lub na bardzo wczesny zbiór w pozostałych regionach uprawy kukurydzy. Wysoki plon zarówno świeżej jak i suchej masy z ha pozwala uzyskać rewelacyjne plony nawet w gospodarstwach małoobszarowych.

- mieszaniec trójliniowy (TC),

- wysoki udział kolb w plonie ogólnym suchej masy,

- wysoki i stabilny w latach plon świeżej i suchej masy,

- doskonały wigor początkowy,

- rośliny średnio wysokie do wysokich,

- niska podatność na choroby grzybowe,

- bardzo wysoka wartość paszowa.
NK_BORAGO_0001.jpg NK BORAGO FAO Z220 - Ziarno dla niecierpliwych

 • Wyśmienity w uprawie na ziarno
 • Bardzo szybkie oddawanie wody
 • Wcześnie schodzący z pola

Wysokie plonowanie i niska wilgotność zbieranego plonu to główne atuty przemawiające na korzyść tej odmiany w uprawie na ziarno. Połączenie obu tych cech z szybkim wigorem młodych roślin stawia tę odmianę w czołówce najlepszych odmian grupy wczesnej oferowanych na polskim rynku. Szeroka możliwość wykorzystania zebranego ziarna daje gwarancje na pewny zbyt plonu: dobry w przerobie na grys i bioetanol.

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- doskonały w uprawie na ziarno,

- duże kolby typu flex, dobrze zaziarnione,

- ziarno typu flint, znakomicie oddające wodę,

- bardzo wczesny wigor i wzrost młodych roślin,

- znakomity w przerobie na grys w młynach kukurydzianych,

- przydatny w produkcji bioetanolu,

- zdrowotność roślin na bardzo wysokim poziomie,

- wyższe wymagania w stosunku do stanowiska.
Bombastic_0001.jpg ES BOMBASTIC FAO Z220 K240 - Wszechstronność bez kompromisów

 • Wysoko plenna odmiana
 • Dobre oddawanie wody z ziarna
 • Mieszaniec uniwersalny

Odmiana jako nowość zaistniała na naszym rynku w roku 2013, jako uniwersalny mieszaniec do wszechstronnego użytkowania. Szerokie wykorzystanie zarówno na ziarno, kiszonkę jak też w uprawie na biogaz oraz bioetanol. Daje olbrzymie możliwości w zagospodarowaniu uzyskanego plonu. Od wielu lat mieszaniec ten w Niemczech osiąga wysokie i stabilne plony w różnorakich warunkach. Również w Polsce przez ostatnie dwa sezony pokazał się z bardzo dobrej strony we wszystkich kierunkach użytkowania. Ze względu na swoje uniwersalne właściwości odmiana ta powinna stanowić swojego rodzaju bazę kukurydzianą w każdym gospodarstwie.

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna z wczesnym dojrzewaniem kolb,

- dobre oddawanie wody z ziarna,

- rośliny o silnym typie wzrostu, bardzo wyrównane,

- silny stay green,

- dobrze wykształcone kolby,

- przydatny w uprawie na CCM,

- szybki rozwój początkowy,

- dobra tolerancja na chłody.
Grizzly_0001.jpg GRIZZLY FAO Z230 K220 - Siła nie do pokonania

 • Wysoko plonujący
 • Stabilny w latach
 • Niezawodny w uprawie

Nowy mieszaniec na polskim rynku z pogranicza odmian wczesnych i średnio wczesnych. Urzeka swoim szybkim rozwojem wiosennym, jak również nieprzeciętnie wczesnym dojrzewaniem. Dzięki swoim niskim wymaganiom glebowym jest nie do pobicia w uprawie na ziarno na słabszych stanowiskach, w porównaniu nawet z odmianami późniejszymi. Zdrowy i ładny wygląd odmiany gwarantuje również wczesne uzyskanie dobrej kiszonki o optymalnym składzie jakościowym i energetycznym.

- mieszaniec trójliniowy (TC),

- bardzo szybko dojrzewająca kolba i ziarno,

- dobre oddawanie wody, również podczas suszenia,

- wysoka niezawodność w uprawie na ziarno,

- dobra jakość zbieranego plonu,

- stabilny w plonowaniu w różnych latach,

- bardzo wczesny w uprawie na kiszonkę,

- średni do wysokiego plon świeżej i suchej masy,

- wysoki udział kolby w plonie ogólnym s.m.,

- wysoka strawność substancji organicznej,

- szybki rozwój wiosenny,

- niska skłonność do wylegania.
LG32.20._0001.jpg LG 32.20 Z230 K230 - Nieprzeciętny sposób na sukces

 • Wysoki plon ziarna
 • Wysoki plon ogólny suchej masy
 • Wysoka strawność

Podwójnie użytkowa odmiana z segmentu odmian średnio wczesnych. Przynosi wysokie plony ziarna o dużej zawartości skrobi. W uprawie na kiszonkę zapewnia wysoki plon ogólny suchej masy przy bardzo wysokiej koncentracji energii. Wysoka zawartość skrobi w ziarnie predysponuje ją również do wykorzystania w gorzelniach rolniczych do przerobu na bioetanol. Szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala osiągnąć wysoką opłacalność w uprawie na ziarno.

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- wysoki plon ziarna o niskiej wilgotności,

- bardzo szybkie oddawanie wody z ziarna,

- kolba w typie flex z ziarnem typu flint,

- szybki i wyrównany wigor młodych roślin,

- mocny i efektywny stay green,

- rośliny średnio wysokie.
Feeditop_0001.jpg SY FEEDITOP FAO Z230 K230 - Wszechstronność to podstawa

 • Wysoki plon ziarna
 • Wysoka wartość kiszonkowa
 • Wszechstronność wykorzystania

Wysokowydajna odmiana na rynku polskim w swojej klasie wczesności, zarejestrowana już we Francji. Średnio wczesny mieszaniec do podwójnego wykorzystania, przynosi wysokie plony zarówno ziarna jak też kiszonki. Bardzo ładne kolby fix, do końca zaziarnione, z ziarnem typu flint, z dobrą dynamiką oddawania wody, Rośliny średnio wysokie do wysokich, bogato ulistnione. Wysoki plon świeżej masy oraz wysoka zawartość suchej masy pozwala uzyskać z tej odmiany wyśmienitą kiszonkę.

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- odmiana o podwójnym użytkowaniu,

- wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach,

- wysokie i stabilne plony ziarna,

- wysoki plon suchej masy,

- wysokoenergetyczna wczesna kiszonka,

- przydatna w uprawie na różnych stanowiskach.
Maasta_0001.jpg GL MAASTA FAO Z230 K240 - Prawdziwa gwiazda wśród odmian

 • Wysoki i stabilny plon ziarna
 • Świetna jako średnio wczesna kiszonka
 • Sensacyjny rozwój początkowy

Klasyczna odmiana do podwójnego wykorzystania, ale głównie polecana do uprawy na kiszonkę ze względu na bardzo wysoki plon świeżej i suchej masy. Wysokie plony ziarna o stosunkowo niskiej wilgotności i pozbawione fusarium, gwarantują uzyskanie dobrego jakościowo produktu. Wysokie rośliny o korzystnym składzie chemicznym przynoszą zadowalające plony zarówno świeżej jaki i suchej masy bogatej w energię.

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- ogólnoużytkowa odmiana o wysokim plonie ziarna,

- rewelacyjna jako średnio wczesna kiszonka,

- rośliny bardzo wysokie i bogato ulistnione,

- kolba typu flex, z ziarnem typu pośredniego,

- wysoki plon świeżej i suchej masy.
kanonier_0001.jpg KANONIER FAO Z240 K240 - Wytoczył najcięższe działo

 • Bombowy plon ziarna
 • Szybki wigor siewek
 • Idealny na ziarno i CCM

Mieszaniec z polskiej hodowli zarejestrowany w 2015 w kierunku użytkowania szczególnie na ziarno i CCM. Wyniki doświadczeń z Niemiec, Francji i krajów Beneluksu wskazują na jego bardzo dobre parametry, także w użytkowaniu na kiszonkę. W doświadczeniach rejestrowych w latach 2012-2013 odmiana uzyskała wynik 104% wzorca plonu ziarna, co było najwyższą oceną wśród badanych odmian w klasie wczesności FAO 240.

- mieszaniec trójliniowy (TC),

- ziarno typu semi flint,

 - bardzo dobry wczesny wigor (w badaniach rejestrowych COBORU uzyskała bliską ideału najwyższą ze wszystkich badanych odmian ocenę wczesnego wigoru 8,7 w kali 9),

- rośliny bardzo dobrze ulistnione,

- wskazuje niską podatność na porażenie przez omacnicę prosowiankę,

- wysoka tolerancja na grzyby fuzaryjne,

- toleruje uprawę na słabszych stanowiskach glebowych.
tapas_0001.jpg TAPAS FAO Z240 K240 - Niesłychanie smaczna odmiana

 • Bardzo wysoki plon świeżej masy
 • Wysoki udział kolb w plonie ogólnym
 • Wysoka koncentracja energii

Średnio wczesna odmiana, o wysokiej wartości kiszonkowej w ofercie od roku 2013. Wyróżnia się bardzo wysoko rosnącymi roślinami o niskiej skłonności do wylegania. Wysokie plony zarówno świeżej, jak też suchej masy stawiają tę odmianę w gronie czołowych odmian kiszonkowych w tej grupie wczesności na polskim rynku. Wysoka tolerancja na różne warunki uprawy ułatwia prowadzenie łanu tej odmiany nawet na gorszych stanowiskach. Mieszaniec zapewnia również wysokie plony ziarna o szerokim zakresie jego wykorzystania. 

- mieszaniec trójliniowy (TC),

- wysoki plon kiszonki o wysokiej jakości,

- rośliny bardzo wysokie, o silnym kompaktowym typie wzrostu,

- bardzo zdrowy ogólny stan roślin,

- dobry rozwój początkowy.
syambitius_0001.jpg SY AMBITIUS FAO Z240 K250 - Wszystko dobrze się składa

 • Rasowe ziarno typu dent
 • Genialne oddawanie wody
 • Bardzo stabilne plonowanie

ŚNowa odmiana zarejestrowana w Austrii w 2013. Charakteryzuje się przede wszystkim typowym ziarnem typu dent, co daje przewagę w procesie oddawania wody. Należy do grupy odmian z pogranicza średnio wczesnych i średnio późnych o wysokim potencjale plonowania. Wyróżnia się stabilnym plonowaniem w latach i wysoką odpornością na fuzarium kolb. Przydatna do uprawy na ziarno i kiszonkę na stanowiskach mocniejszych i normalnych, ale nie mokrych. Wysoka adaptacja do różnych warunków uprawy. 

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- ziarno typu dent,

- rewelacyjne oddawanie wody z ziarna po uzyskaniu dojrzałości technologicznej,

- bardzo dobra omłacalność,

- niska podatność na fuzariozy kolb i łodyg,

- najniższa w grupie skłonność do wylegania łodygowego,

- na gleby mocniejsze i normalne, ale nie mokre.
Lindsey_0001.jpg LINDSEY FAO Z250 K260 - Wszyscy jej pragną

 • Przeogromny potencjał plonowania na ziarno
 • Wzorzec COBORU w grupie odmian średnio późnych
 • Niezawodny w uprawie

Odmiana będąca wzorcem w doświadczeniach COBORU w grupie odmian średnio późnych. Została zarejestrowana w 2012 roku jako czołowa odmiana ziarnowa. Ze względu na doskonałe cechy ziarna, jest bardzo pożądana przez przemysł młynarski do produkcji grysu. Niewątpliwą siłą tej odmiany jest niespotykany potencjał plonowania na ziarno, z dobrym indeksem oddawania wody. Dodatkowymi plusami są takie cechy agronomiczne jak niska skłonność do wylegania oraz doskonała zdrowotność liści.

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- rasowy mieszaniec ziarnowy,

- wzorzec w doświadczeniach urzędowych,

- bardzo dobry wigor w początkach wiosennej wegetacji,

- silny stay green,

- kolby typu flex o ziarnie typu flint.
morisat_0001.jpg MORISAT FAO Z250 K260 - Zdrowie to podstawa

 • Bardzo wysoki plon ziarna
 • Bardzo zdrowa roślina
 • Niska podatność na fuzariozy

Jedna z najwyżej notowanych odmian w Europie pod kątem zdrowotności roślin. Potwierdza tę cechę szczególnie na stanowiskach zagrożonych przez fusarium, gdzie liczy się wysoka jakość zbieranego plonu. Wysoki plon ziarna, ale też suchej masy z ha, predysponuje tę odmianę do wykorzystania w obydwu kierunkach użytkowania. W uprawie na ziarno gwarantuje wysoką jakość zebranego plonu dzięki bardzo dobrym cechom omłotowym. Mimo przynależności do grupy odmian średnio późnych, udaje się również na chłodniejszych stanowiskach. 

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- ziarno wolne od mykotoksyn,

- dynamiczny rozwój początkowy,

- niska podatność na fuzariozy kolb,

- wysoka i potwierdzona w praktyce stabilność plonowania,

- ziarno o dobrych parametrach w kierunku przerobu na grys,

- wysoki plon ogólny suchej masy,

- wysoka koncentracja energii w zakiszanym materiale.
escubus_0001.jpg ES CUBUS FAO Z290 K290 - Czwarty wymiar sukcesu

 • Gigantyczny plon ziarna
 • Wysoka stabilność plonowania
 • Rewelacyjna zdrowotność

Nowy mieszaniec firmy Euralis na polskim rynku. Wyróżnia się głównie wysokim plonem ziarna, nawet w suchszych latach. Odmiana jest jedną z pierwszych odmian z nowatorskiego programu hodowlanego Tropical Den, wykorzystującego w konstrukcji nowych mieszańców wysokowydajne oddawanie wody z ziarna podczas dojrzewania i podczas dosuszania po zbiorze. Wysoka zdrowotność roślin i ziarna pozwala otrzymać wysokiej jakości plon. Ziarno również do wykorzystania w przerobie na bioetanol.

- mieszaniec pojedynczy (SC),

- ziarno zbliżone do typu dent,

- stabilny plon w latach,

- wyśmienity w użytkowaniu na bioetanol,

- świetne oddawanie wody z ziarna również podczas dosuszania,

- wysoka zdrowotność roślin i zbieranego ziarna,

- słabo podatny na atak grzybów fuzaryjnych, głównie guzowatą oraz hemintosporium,

- niska skłonność do wylegania, również letniego.


Polecamy

 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.