Herbicyd jesienny w zbożach

 Herold 600 SC zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne


Herold 600 SC to herbicyd o bardzo szerokim oknie stosowania – od fazy szpilkowania zbóż do końca wegetacji jesiennej – jednocześnie nie stwarza on zagrożenia dla rośliny chronionej. Jeśli wystąpią warunki niesprzyjające przeprowadzeniu zabiegu ochrony herbicydowej, termin użycia preparatu można przesunąć na późniejszy bez obawy o negatywny wpływ na zboże.

Herold stosowany jest na największej powierzchni zbóż m.in. w Niemczech czy też na wyspach brytyjskich. Jego cechą jest odmienny mechanizm działania w stosunku do wielu substancji aktywnych stosowanych w zbożach od wielu lat w Polsce.

Herold 600 SC należy stosować jesienią, jednorazowo w okresie wegetacji roślin, po wschodach zbóż. Chwasty natomiast powinny znajdować się w fazie liścieni.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,35 l/ha.

Wyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.

 Herold 600 SC - stosowany doglebowo lub nalistnie


 Herold 600 SC - sposób zapobiegania odporności miotły zbożowej


Herold 600 SC skomponowany został w taki sposób, aby połączyć substancje czynne o odmiennych mechanizmach działania oraz zapobiegać powstawaniu biotypów chwastów odpornych na herbicydy.

Diflufenikan należy do grupy środków chwastobójczych F1 – inhibitorów syntezy barwników.

Flufenacet znajduje się w grupie K3 – inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych. Stosowanie herbicydów mających w składzie substancje o różnych mechanizmach działania to jeden z niezbędnych elementów strategii antyodpornościowej oraz sposób ochrony plantacji zbóż ozimych, na których stwierdzono już występowanie miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe.

 Herold 600 SC - długotrwały efekt chwastobójczy


Herold 600 SC jest przebadany i zarejestrowany we wszystkich zbożach ozimych, co ułatwia zarządzanie produktem w gospodarstwie.

Herold 600 SC zarejestrowany do stosowania w dawkach od 0,25 l/ha do 0,35 l/ha, co pozwala na zmniejszenie kosztów ochrony w warunkach mniejszej presji chwastów oraz wcześniejszego terminu stosowania.

 Herold 600 SC - brak ograniczeń dla roślin uprawianych następczo


Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum 3 miesięcy, wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych, można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Polecamy

 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.