Nematado Biocontrol preparat mikrobiologiczny redukujący ilość porażonych nicieniami roślin.

Nematado Biocontrol to mikrobiologiczny preparat doglebowy, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy bakterii. Preparat wspomaga rozwój mikroflory rizosfery, która wytwarza metabolity odstraszające nicienie glebowe, poprawia rozwój systemu korzeniowego, poprawia plonowanie roślin i jakość przetwórczą plonów.

Nematado Biocontrol ogranicza zużycie pestycydów i fungicydów. Preparat jest bezpieczny dla ludzi i roślin, nie zawiera organizmów oraz substancji pochodzących od organizmów genetycznie modyfikowanych. Stężenie bakterii w preparacie wynosi >109.

Sposób stosowania: Dawkowanie: 1 kg/ha. uprawy polowe: 1 kg/ha. Zalecana ilość wody 200-500 litrów wody na 1 hektar. Opryskać pole lub plantację w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą.

Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym. warzywa: Zalecane jest stosowanie środka przed sadzeniem rozsady lub wysiewem nasion w dawce 1 kg na 1 ha. Preparat można również stosować do zaprawy materiału siewnego lub sadzeniaków- 1 kg/ilość materiału siewnego przeznaczonego na 1 ha powierzchni uprawy, preparat rozcieńczyć z wodą i nanieść na materiał siewny w formie oprysku drobnokroplistego. Materiał zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy. Preparat stosować w formie oprysku rozprowadzając go równomiernie po powierzchni gleby. Po zastosowaniu preparat wymieszać z glebą. Nematado Biocontrol może być stosowany łącznie z nawozami mineralnymi i organicznymi.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Polecamy

 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.