Podsumowanie Warsztatów Polowych

W dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie podsumowujące WARSZTATY POLOWE PROCAM w regionie południowo-wschodnim w GR KRASNE na glebach bielicowych. Dyrektor Regionalny Przemysław Konaszczuk był głównym prowadzącym. Hasłem przewodnim na ten dzień było INNOWACYJNE PODEJŚCIE do OCHRONY, NAWOŻENIA i uprawy RZEPAKU OZIMEGO z uwzględnieniem preparatów BIOLOGICZNYCH i substancji aktywnych NOWEJ GENERACJI.

W spotkaniu wzięło udział około 50 klientów z okolic Chełma, Krasnegostawu i Lublina. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na możliwości wpływu na plon pszenicy ozimej, buraków cukrowych, jak również rzepaku ozimego. Ważną częścią była dyskusja na temat sklejania łuszczyn, zasadności zabiegu desykacji rzepaku, kiedy ten zabieg jest konieczny a kiedy można z niego zrezygnować. Omówiliśmy wszystkie zabiegi agrotechniczne od siewu aż do dnia dzisiejszego ze zwróceniem uwagi na warunki pogodowe w sezonie 2016/2017. Znaczną część dyskusji zajął temat ochrony rzepaku po uciążliwych przymrozkach wiosennych, jak również podczas ostatniej długotrwałej suszy. Przygotowana odkrywka była miejscem, nad którym zatrzymaliśmy się nieco dłużej, gdzie przedstawiciel firmy BIOGEN, Krzysztof Lewandowski, szczegółowo omówił profil glebowy, możliwości wpływu na stan gleby, szczególnie na te trudne w uprawie – Rędziny. Krzysztof przedstawił zasadność stosowania preparatu BIOGEN REWITAL i jego wpływ na glebę.

W dalszej części Dyrektor Przemysław Konaszczuk oraz Łukasz Car, Paweł Gębal i Andrzej Sternik - Doradcy PROCAM - omówili szczegółowo najważniejsze cechy odmian rzepaku ozimego oraz przedstawili kolekcję 8 odmian, wśród których znalazły się odmiany populacyjne i hybrydowe. Zwrócili również uwagę na cechy każdej odmiany, jak również podkreślali jak ważny jest odpowiedni wybór odmiany, właściwe warunki siewu i ochrony jesiennej od herbicydów aż do mikroelementów ze zwróceniem szczególnej uwagi walki ze Śmietką przy pomocy nowego preparatu biologicznego DELIA STOP. Właśnie ten sposób walki ze szkodnikiem zajął znaczną część spotkania, z uwagi na wnikliwe pytania klientów o zasadności, sposobie aplikacji jak i skuteczności.

Spotkanie zakończyło się w atmosferze biesiadnej, gdzie kontynuowaliśmy dyskusje o odmianach i rozwiązaniach proponowanych przez PROCAM.

Polecamy

 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ.