Procam Aktualności

II Konferencja Ziemniaczana

28.02 w Mszczonowie na Mazowszu odbyła się II Konferencja Ziemniaczana PROCAM. W wydarzeniu wzięło udział około 100 plantatorów ziemniaka. Po ciężkim sezonie 2017, prelegenci zwracali uwagę na błędy popełniane przez rolników w trakcie wegetacji upraw oraz podczas przechowywania bulw. Na spotkaniu były poruszane tematy skutecznej ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami oraz ustalanie adekwatnego do przeznaczenia

więcej...