Procam Aktualności

Komunikat Fito 16.04

Lustracje fitosanitarne pól przez Grupę Techniczną wykazują zmniejszenie zagrożenia przez chowacze łodygowe a wzrost zagrożenia przez słodyszka rzepakowego. Lokalnie mamy jeszcze do czynienia z dużym zagrożeniem nalotów szczególnie chowacza czterozębnego. Podczas lustracji pól uprawnych zbóż Doradcy z Grupy Technicznej zwrócili uwagę także na duże pozostałości resztek pożniwnych na polach szczególnie pszenicy, na których to resztkach

więcej...

Wyloty chowacza brukwiaczka oraz pojedynczych sztuk chowacza czterozębnego

Grupa Techniczna PROCAM uruchamia szczególnie w środkowych oraz południowych jak i zachodnich województwach kraju Czerwony Alert Szkodnikowy, prognozuje na najbliższe dni liczne, początkowe ale już masowe wyloty chowacza brukwiaczka oraz pojedynczych sztuk chowacza czterozębnego. Aktualizacja 10.04.2018 województwo pomorskie Doradcy Agrotechniczni PROCAM dokonali dziś połowów chowaczy z rana 10.04.2018 na trasie z Gdańsk obwodnica południowa –

więcej...