Adiuwanty doglebowe

Skuteczna walka z chwastami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie potencjału plonotwórczego rośliny na który rolnik ma bezpośredni wpływ.

Aby zapewnić powodzenie w zwalczaniu chwastów zabiegi herbicydowe powinny być wykonane tuż po siewie. Gwarantuje to minimalizacje negatywnego oddziaływania chwastów na roślinę uprawną.
Chwasty konkurują z uprawą o:
– składniki pokarmowe,
– przestrzeń,
– światło, zacienienie rośliny uprawnej,
– wodę.
Ograniczenie dostępności tych czynników dla uprawy skutkuje spadkiem plonowania oraz obniżeniem jakości plonu.

Nigdy nie powinno się zwlekać z wykonaniem zabiegu odchwaszczania. Z tego też powodu aplikacje tuż po siewie zapobiegają wschodom lub zwalczają chwasty, będące w początkowej fazie rozwojowej. Jak wiadomo jest to okres największej wrażliwości na substancje aktywne, ponieważ wcześnie zwalczane chwasty zużyją mniej składników pokarmowych z nawozów podanych przed siewem. Nawożenie to obecnie jeden z kluczowych kosztów dla producenta, więc powinno być ono wykorzystane przez roślinę uprawną, a nie chwasty. Natomiast późne zabiegi chwastobójcze aby były wystarczająco skuteczne, wymagają wyższych dawek herbicydów, ze względu na niższą podatność chwastów w starszych fazach rozwojowych.
W teorii możemy przyjąć, że siew zostaje wykonany przy optymalnych warunkach pogodowych i agrotechnicznych; zabiegi herbicydowe powinny być wykonywane bezpośrednio po siewie, lub we wczesnych fazach rozwojowych. Praktyka jednak często odbiega od teorii i założonych planów. Ostatnie sezony pokazały, że często siew musiał być wykonany w niezbyt sprzyjających warunkach, dlatego też, zabiegi herbicydowe nie zawsze w pełni mogły ochronić uprawę.

W takich „ekstremalnych” warunkach niezastąpione staje się użycie odpowiedniego adiuwantu. Pozytywny wpływ jego zastosowania obserwowany jest wówczas, gdy warunki pogodowe nie sprzyjają działaniu herbicydów – jest sucho, lub oprysk jest nieco spóźniony (chwasty są lekko przerośnięte). Uzupełnienie zalecanej dawki środka adiuwantem, zapewnia w takich warunkach wysoką skuteczność chwastobójczą zabiegu poprzez maksymalne wykorzystanie substancji aktywnych zawartych w herbicydach.

Adiuwantem takim jest Hurricane SOIL, który stosowany z herbicydami doglebowymi pozwala na skuteczne i efektywne działanie w szerokim spektrum pogodowym.
Głównym zadaniem Hurricane SOIL jest utrzymanie wysokiej koncentracji nanoszonych herbicydów, w strefie kiełkowania chwastów, zapewniając ich długą skuteczność.
Jego działanie jest szczególne ważne w latach mokrych, z dużą ilością opadów, gdy Hurricane SOIL znacząco ogranicza występowanie fitotoksyczności w stosunku do rośliny uprawnej. Jednym z przykładów jest zapobieganie występowaniu przebarwień liści rzepaku, spowodowanym pobraniem przez młode rośliny nawet niewielkich ilości chlomazonu.

Zmniejszenie napięcia powierzchniowego i wynikające z tego otrzymanie odpowiedniego dla zabiegu stanu kropli cieczy roboczej, pozwala na równomierne i optymalne pokrycie nawet bardzo gruzełkowatej gleby. Zniwelowany efekt znoszenia kropli, nawet podczas zabiegu wykonywanego podczas wietrznej pogody, dodatkowo wpływa na skuteczność pokrycia powierzchni oraz zapobiega przenoszeniu się substancji na sąsiedni areał, gdzie uprawa może być wrażliwa na daną substancję aktywną. Jest to możliwe dzięki jednolitej cieczy roboczej, powstałej w zbiorniku opryskiwacza, co przekłada się, na jakość oprysku i równomierne pokrycie powierzchni opryskiwanej.
Rekomendowana dawka to od 0,05% do 0,1%. – w praktyce oznacza to 100 ml Hurricane SOIL na 1 ha uprawy.

Również obecny sezon, choć zaczął się nadmiarem wody, nakazuje nam już teraz uważną obserwację sytuacji hydrologicznej. Czekając na dalszy rozwój wydarzeń, powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Szczególnie wymaga to zastosowania sprawdzonych rozwiązań, które zapewnią optymalne działanie użytych herbicydów, co w konsekwencji, będzie miało wpływ na skuteczność wykonywanych zabiegów, a co najważniejsze, na ilość oraz jakość zebranego plonu.