Komunikat Fito 16.04 16 kwietnia 2018

Lustracje fitosanitarne pól przez Grupę Techniczną wykazują zmniejszenie zagrożenia przez chowacze łodygowe a wzrost zagrożenia przez słodyszka rzepakowego. Lokalnie mamy jeszcze do czynienia z dużym zagrożeniem nalotów szczególnie chowacza czterozębnego.

Podczas lustracji pól uprawnych zbóż Doradcy z Grupy Technicznej zwrócili uwagę także na duże pozostałości resztek pożniwnych na polach szczególnie pszenicy, na których to resztkach znaleziono duże porażenie owocnikami workowymi brunatnej plamistości liści pszenicy (Pyrenophora tritici-repentisstadium workowe). Źródłem infekcji są resztki pożniwne oraz pszenica jako przedplon. Ponieważ mamy bardzo mocno uwodnioną glebę w profilu glebowym w tym roku z tego też powodu infekcje tego patogena mogą nastąpić szybciej niż zawsze (jak sprawdzaliśmy laboratoryjnie owocniki workowe są bardzo uwodnione i będą w tym roku szybciej pękały infekując liście pszenicy). Prosimy pamiętać o dużej amplitudzie temperatury (dnia do nocy) oraz o wodzie, która podczas porannego wlewania do zbiornika opryskiwacza jest zbyt zimna do tworzenia mieszanin zbiornikowych (na czym cierpi mieszalność pestycydów). Te niedogodności temperaturowe mogą prowadzić do niekorzystnych zmian (fitotoksyczności) na liściach roślin uprawnych a tym samym ograniczenia fotosyntezy.

Przy takich stresowych warunkach najlepszym wyjściem jest stosowanie imPROver, Calkorium z dodatkiem nawozów dolistnych, w tym dużej ilości fosforu czyli Proleaf MAKRO P. Nie zapominajmy o dodatku w takich warunkach ISOTAK MAX, który poprawia warunki mieszania pestycydów oraz niweluje także niekorzystne skutki ewentualnej fitotoksyczności. Przypominamy także, że preparat KRIO-FLOR podany przed nadejściem przymrozków niweluje skutki działania niskich temperatur na poziomie komórek roślinnych. Prosimy także pamiętać, że dość podobne do objawów pomrozowych są infekcje wirusowe szczególnie związane z wystąpieniem objawów wirusa żółtej karłowatości jęczmienia ale to jest związane tylko z żerowaniem mszyc w tym mszycy czeremchowo zbożowej.

W dalszym ciągu uczulajmy o podwójmy myciu zbiornika opryskiwacza po opryskach herbicydami na zbożach i wtedy kiedy następny wjazd w pole to rzepak. Na te dolegliwości, które mogą się niekiedy kończyć całkowitą fitotoksycznością roślin uprawnych należy stosować PEST-AUT.

W celu szczegółowego określenia programu ochrony roślin zachęcamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy PROCAM, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i po lustracji plantacji zaproponują konkretne rozwiązania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.