Komunikat FITO 26.04 26 kwietnia 2018

Ostatnie dni to przekropna pogoda, która stanowi bardzo dobrą podstawę do infekcji grzybowych w łanie szczególnie, w gęstych łanach zbóż wcześnie sianych na jesieni. Szczególnie zwracamy uwagę na zbożach, na silne porażenie dolnych liści, bardzo mocno uwodnionych i zainfekowanych przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Im dłużej zwlekamy z interwencją tym grzybnia napowietrzna mączniaka robi się wojłokowa trudniej zwalczania i co gorsza opanowuje górne piętro łanu.

Informacja o infekcjach mączniaka prawdziwego dotyczy już praktycznie wszystkich odmian pszenicy.

Dodatek ISOTAK MAX polepsza penetrację łanu. To samo dotyczy septoriozy paskowanej liści pszenicy gdzie bardzo uwodnione owocniki konidialne pękają a wydobywające się zarodniki konidialne infekują młode liście i także utrudniają zwalczanie tej tak groźnej choroby. Nie lekceważmy również tej choroby, która może powalać w odpowiedniej temperaturze do 5 – 7 dni czyli brunatnej plamistości liści pszenicy. Co do temperatury to jest ona idealna dla infekcji chorób podstawy źdźbła. Oprócz banalnych chorób ja łamliwości czy zgorzele fusaryjne, które hurtowo identyfikujecie można spotkać już ostrą plamistość oczkową. Prosimy także przyjrzeć się uprawie jęczmienia ozimego. Oprócz normalnie w tym roku występujących już plamistości liści jak siatkowa czy rynchosporioza prosimy zwrócić uwagę na występującą ramulariozę szczególnie w jęczmionach sianych wczesną jesienią o dużym zwarciu łanu.

Zwracamy uwagę Państwu na najprawdopodobniej szybsze w tym roku infekcje zgnilizny twardzikowej na rzepakach ze względu na uwodniona glebę w profilu czyli skleroty będą szybciej niż w ostatnich latach kiełkowały i „wyrzucały” zarodniki workowe.

Odnośnie szkodników,czy to na zbożach, skrzypionki a szczególnie w tym roku skrzypionka zbożowa już w postaci dorosłej jak widać na zdjęciach oprócz kopulacji i składania jaj zajmują się intensywnie żerowaniem na liściach. Także nie próżnuje słodyszek rzepakowy jak chowacz podobnik. W całym naszym pięknym kraju na dzień dzisiejszy mamy przekroczenia progu ekonomicznego i potrzebę wykonywania zabiegów insektycydowych. Proszę też w zwrócić uwagę na zboża jare, gdzie duże szkody na ten czas dokonują chrząszcze pchełki zbożowej. Pamiętajmy też o lustracji w jarych zbożach na obecność ploniarki zbożowej.

Wschody buraków cukrowych to drobne szkodniki jak drobnica burakowa czy pchełka burakowa oraz pierwsze żery śmietki ćwiklanki. Jednak nic nie oprze się żerującym chrząszczom szarka komośnika, który za jednym posiedzeniem zjada siewkę buraka.

Czas wschodów kukurydzy to szczególnie pamięć o szkodach śmietki kiełkówki a w dalszej perspektywie kilkunastu dni zwalczanie żerującej larwy ploniarki zbożówki. Doradcy z Grupy Technicznej już sygnalizują pierwszy nalot tej szkodliwej muchówki,

Wszędzie już mamy wchody bobowatych i masowy wysyp chrząszczy oprzędzików w tym oprzędzika szarego oraz oprzędzika wielożernego.

Czas zabiegów herbicydowych to także intensywna ocena i diagnostyka botaniczna chwastów aby w jak najlepszy sposób dobrać sbcz. W załączeniu zdjęcie życicy, groźnego chwastu jednoliściennego..

Na koniec w dalszym ciągu uczulamy na zasady tworzenia mieszanin zbiornikowych (szczególnie przy wielopiętrowych miksach warto zastosować ISOTAK MAX). Pamiętajmy o dokładnym myciu opryskiwacza przy użyciu PEST AUT.

Czas kwitnienia rzepaku to czas na BIOPOLIN – atraktant  wabiący pszczoły.

W celu szczegółowego określenia programu ochrony roślin zachęcamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy PROCAM, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i po lustracji plantacji zaproponują konkretne rozwiązania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.