Czego dowiesz się z publikacji?

Poznasz najlepsze odmiany kukurydzy i zbóż jarych
Dokładne opisy odmian, ich cechy, zalety i korzyści z uprawy
Wyniki plonowania wybranych odmian

Na co należy zwrócić uwagę przy uprawie kukurydzy na kiszonkę
Porady Eksperta Kiszonkowego
Parametry dobrej kiszonki
Monitoring suchej masy

Siew jako istotny element agrotechniki w uprawach jarych
Rzepak i Zboża Jare, Kukurydza, Bobowate, Łubiny, Groch, Soja i inne
Praktyczne wskazówki do wielu rodzajów upraw

SuperPower
Ucieczka od skutków suszy już od początkowych faz wzrostu kukurydzy
Poprawa zdrowotności

Jak chronić kukurydzę przed chwastami
Analiza warunków glebowych i meteorologicznych
Dokładne opisy szczególnie uciążliwych chwastów

O cynku słów kilka
Cynk – niedoceniany mikroskładnik
Nawożenie mikroelementowe kukurydzy

Nowe, praktyczne rozwiązania od firmy FCA
Poprawne metody agrotechniczne i odpowiednie nawożenie

Przegląd szkodników kukurydzy
Omacnica prosowianka najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy
Jak zwalczać szkodniki kukurydzy

Jaką kiszonkę dostaną zwierzęta w tym roku
Tylko w PROCAM, preparat zwiększający jakość i smakowitość kiszonki