Program Praktyk i Staży

baner staż

Zostaw nam swoją aplikację
Pozwól by praca znalazła Ciebie

Jak wygląda proces rekrutacji w PROCAM?

kariera
Jeśli nie znaleźliście oferty dla siebie, prześlijcie nam swoją aplikację.

Pozwólcie, żeby praca znalazła Was.


Planuj z nami swoją przyszłość Program skierowany do studentów

Planuj z nami swoją przyszłość pod takim hasłem w obecnym roku PROCAM POLSKA współpracuje z pięcioma Uniwersytetami Przyrodniczymi w Polsce: SGGW Warszawa, Lublin, Poznań, Olsztyn oraz Kraków.

Od kilku lat umożliwiamy młodym ludziom zdobycie doświadczenia w zakresie praktyk. Nasza Firma poważnie traktuje zagadnienia związane z przyszłością studentów jak i przyszłej młodej kadry. Podczas spotkań w Uczelniach mamy okazję poznać przyszłych inżynierów i magistrów, którzy po ukończeniu studiów będę szukali zatrudnienia w sektorze rolnym i ogrodniczym.

Co szczególnego studenci kierunków rolniczych i ogrodniczych mogą oczekiwać na praktyce w PROCAM? Myślę, że wszystkiego co może przydać się już wkrótce, w ich przyszłym życiu zawodowym. Domeną naszej działalności jest doradztwo, pomoc w rozwiązywaniu problemów w gospodarstwach naszych klientów oraz dystrybucja nowoczesnych środków do produkcji rolniczej i ogrodniczej. PROCAM składa się z 8 regionów zlokalizowanych w całej Polsce. W każdym regionie znajdują się oddziały które buduje swoją bazę klientów (właścicieli gospodarstw oraz sklepów sprzedających środki ochrony roślin i nawozy). Kontakt z klientami pielęgnują i systematycznie z nimi współpracują przedstawiciele handlowi / doradcy techniczni / specjaliści agronomii. Dla planujących i budujących swoją przyszłość nieustanny kontakt z klientami, to wielka szansa zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach, w różnych gospodarstwach, o różnym profilu produkcji. Studenci towarzysząc w wyjazdach do klientów razem z przedstawicielami handlowymi, agronomami nabierają umiejętności trudnej często rozmowy dotyczącej problemów pilnych do rozwiązania w danym gospodarstwie. Ponadto obserwują rozmowę handlowca jako ofertę składaną przez naszego agronoma dla właściciela gospodarstwa pod konkretne produkty. Odnalezienie się na rynku trudnej konkurencji jest sztuką połączenia wiedzy, marketingu, umiejętności jak i osobowości naszego handlowca. Są to doświadczenia bardzo cenne pozyskiwane w konkretnych sytuacjach i warunkach. W relacji agronom – klient ujawniają się autentyczne problemy, z którymi mierzymy się na co dzień. Student jest wówczas świadkiem kompletnego procesu kiedy to reprezentanci PROCAM na bazie doświadczenia i wiedzy rozpoznają problem, podają propozycję rozwiązania wraz z przedstawieniem oferty handlowej.

Program zawiera również udział w seminariach organizowanych „na żywo” na plantacjach u naszych partnerów. Seminaria, wykłady naukowe, konwersacje praktyków na temat uchybień na plantacji, lub zaakcentowanie pozytywnej uprawy to bogata wiedza nie tylko dla studenta.

Podczas organizowanych tradycyjnie co roku Dni Pola praktykant ma możliwość uczestniczyć w nich zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Na załączonych zdjęciach studenci z ubiegłorocznych spotkań. Częścią programu jest również wizyta w siedzibie firmy i poznanie procesów koordynujących biznes, czynny udział i możliwość sprawdzenia się na poletkach demonstracyjnych prowadzonych pod profesjonalnym okiem naszego lekarza roślin Kolegę Macieja Bromirskiego.

Student szukający na rynku firmy, w której chce zdobyć cenne doświadczenie i wiedzę ma gwarancję że znajdzie ją w firmie PROCAM. Program kilkutygodniowej praktyki studenckiej daje szanse na poznanie branży i pierwsze zaistnienie na trudnym rynku pracy. Atrakcyjna i urozmaicona praktyka daje możliwości poznania większej perspektywy funkcjonowania biznesu.

Studentów zainteresowanych swoją przyszłością zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Koordynator projektu

Anna Kosińska

STUDENCIE APLIKUJ

Planuj z nami swoją przyszłość