Nawożenie azotowe, wiosna 2018 05 marca 2018

Nawożenie ozimin wiosną 2018 powinno uwzględniać zmniejszoną zawartość azotu mineralnego w glebie. Spowodowane jest to wymyciem z profilu glebowego długotrwałymi opadami deszczu. Badania przeprowadzone przez rolników pokazują zmniejszenie jego zawartości o ok. 30-40 kg N w stosunku do lat ubiegłych, na podobnych stanowiskach i przedplonach. Opóźniająca się wiosna i prognozy mówiące o chłodnym marcu nie będą sprzyjały startowi i regeneracji roślin zbóż czy rzepaku.

W pierwszej kolejności powinny być jak najszybciej zasilane rzepaki, szczególnie te później siane. Jęczmień ozimy i żyto jako kolejne uprawy powinny być nawożone, ponieważ najwcześniej strzelają w źdźbło. Okres na regenerację te gatunki mają najkrótszy ze zbóż, to samo możemy powiedzieć o bardzo wczesnych odmianach pszenic.

Pierwsze powinny być wysiane nawozy Azotowe o zwiększonej zawartości azotanów i natychmiast po nich  uzupełniające Siarkę, np. PROSAN, SAN Pro, Saletrosan oraz na stanowiskach z niedoborami magnezu PROFOSKA MgS, kizeryt.

Z zakładanej dawki wiosennej 200-240 kg N można ją podzielić na dwie części. Pierwsza dawka powinna wynosić min. 120 kg N/ha plus nawozy zawierające Siarkę  np. PROSAN pozostała część powinna być uzupełniona do ok 20 marca. Jeżeli w pole wejdziemy z pierwszym nawożeniem po 10 marca to w takiej sytuacji całą dawkę 200-220 kg N stosujemy  jednorazowo. Dawki azotu uwzględniają również nawozy siarkowe, które w swym składzie zawierają Azot, takie jak np. PROSAN. Pamiętajmy, iż Siarka jest też mocniej wymyta z profilu glebowego podobnie jak azot w stosunku do lat ubiegłych i też takowe nawożenie w zbożach winno być zwiększone o ok 10 kg S/ha a w rzepakach 10-15 kg/ha S w stosunku do poprzednich lat.

Rzepaki do 6 liści, rośliny słabe po przemrożeniach ale rokujące uzyskanie zakładanego plonu 2,5-3 t/ha  łączna  dawka wiosenna to  150-180 kg N/ha i  powinna być wysiana w całości już na początku marca jak tylko pozwolą na to warunki.

Żyto, pszenżyto, jęczmień dobrze rozkrzewione jesienią bez strat po zimie powinny zostać nawiezione w granicach 70-90 kg/N/ha w pierwszej dawce plus 25-30 kg S

Słabiej rozwinięte plantacje tych gatunków  nawozimy luksusowo aby umożliwić im szybką regenerację i utrzymanie gęstości łanu w dawkach 100-120 kg N/ha plus 25-30 kg/ha S

Pszenice- wczesne odmiany o krótszym okresie wegetacji np. Norin muszą być nawiezione bardzo mocno w wysokich dawkach ok 100-120 kg N/ha plus 25-35 kg/S /ha

Odmiany pszenic o dłuższym okresie wegetacji (późniejsze) Gustaw, Florian, Fakir pierwsze dawki N powinny wynosić 80-100 kg N/ha plus 25-35 kg/S /ha

Pamiętajmy, iż w pszenicach jakościowych chcąc uzyskać wyższą zawartość białka nie możemy oszczędzać na nawożeniu Siarką, a we wszystkich  zbożach i innych gatunkach nie tylko ozimych ale też jarych niedobór Siarki będzie bardzo negatywnie wpływał na plon ziarna

Wczesne wprowadzenie azotu w formie azotanowej NO3 pozwoli na  słabszych plantacjach regenerację liści i rozwój pędów,  a forma amonowa NH4 poprawi rozwój korzeni.