PROCAM Agronomia Sukcesu > Produkty > Adiuwanty > ACTIROB 842 EC 500 ML

ACTIROB 842 EC 500 ML

O produkcie

Actirob 842 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania z niektórymi środkami chwastobójczymi, do których zaleca się dodawanie adiuwantów.

Dostępne opakowania

500ML

Zawartość substancji biologicznie czynnej

  • ester metylowy oleju rzepakowego – 842 g w 1 l środka.

Zastosowanie

Actirob 842 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania z niektórymi środkami chwastobójczymi, do których zaleca się dodawanie adiuwantów.

Działanie środka

Actirob 842 EC ma właściwości zwilżające, powlekające i poprawia zdolność przyklejania się środków ochrony roślin na powierzchni liści.

Zakres stosowania i dawki

Zalecana dawka: 1-2 l/ha.

Actirob 842 EC stosować w terminach, dawkach i w sposób zalecany dla poszczególnych środków ochrony roślin.

– burak cukrowy, burak pastewny.

ze środkiem Bacalon 390 SC, Kemifam Tandem 390 SC.

– kukurydza.

ze środkiem Maister 310 WG.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru) – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu) – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) – nie dotyczy

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Ciecz użytkową środka chwastobójczego przygotować w sposób zgodny z etykietą-instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość środka Actirob 842 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Przechowywanie

(S47) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Środki ostrożności

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

Uwaga

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kategoria: