CALYPSO 480 SC 1L

O produkcie

UWAGA - PRODUKT ZOSTAŁ WYCOFANY ZE SPRZEDAŻYCALYPSO 480 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku, brzoskwini, czereśni, jabłoni, gruszy, moreli, śliwie, wiśni, orzechu laskowym, agreście, jeżynie, malinie, porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, aronii, borówce wysokiej i żurawinie.

W roślinie działa układowo.

Środek Calypso 480 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej

tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli) – 480 g w 1 litrze środka (40,40%).

Stosowanie środka

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

 • Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika tj. w okresie rozwoju liści do czasu widocznych pierwszych jagód.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 – 0,1 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy i w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń

Mszyca jabłoniowo – babkowa.

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (zwykle pod koniec opadania płatków kwiatowych).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Owocnica jabłkowa

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Toczyk gruszowiaczek.

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w czasie wylęgu larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Kwieciak jabłkowiec.

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Owocówka jabłkóweczka.

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym : 2.

Grusza

Paciornica gruszowianka

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie zielonego pąka. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15-0,2 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Wiśnia

Mszyca wiśniowo-przytuliowa

 • Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia mszyc w danym rejonie.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Czereśnia

Nasionnica trześniówka

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe (zwykle gdy owoc osiąga 60-90% typowej wielkości).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Śliwa

Mszyca śliwowo-trzcinowa

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
 • Liczb zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Owocówka śliwkóweczka

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj (od czasu rozrastania zalążni do czasu gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczb zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Owocnica żółtoroga, owocnica jasna.

 • Termin stosowania: Stosować w końcowym okresie opadania płatków kwiatowych.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
 • Liczb zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Porzeczka czarna

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy.

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w okresie występowania II pokolenia – bezpośrednio po zbiorze owoców. W razie konieczności zabiegi powtórzyć.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Mszyce

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać bezpośrednio po zakończeniu fazy kwitnienia.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Borówka wysoka

Mszyce

 • Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brzoskwinia

Mszyce

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Morela

Mszyce

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Orzech laskowy

Słonkowiec (słonik) orzechowiec

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać na początku składania jaj przez chrząszcze, zwykle w drugiej połowie maja i pierwszej połowie czerwca.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wiśnia

Nasionnica trześniówka

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu muchówek, w 3-4 dni po odłowach na pułapki lepowe/ feromonowe (zwykle gdy owoc osiąga 60-90% typowej wielkości).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać po odłowach na pułapki lepowe lub feromonowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie wiśni wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2.

Czereśnia

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać po odłowach na pułapki lepowe lub feromonowe.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie czereśni wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2.

Śliwa

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się szkodnika (od czasu rozrastania zalążni do czasu gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości).
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha. Z
 • alecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań  środka w uprawie śliwy wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2.

Agrest

Mszyce

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina, jeżyna

Mszyce

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Kistnik malinowieckwieciak malinowiec

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Pryszczarek namalinek łodygowy

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Przeziernik malinowiec

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie lotu motyli.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Porzeczka czarna

Przeziernik porzeczkowiec

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, do monitorowania stosować pułapki feromonowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać przed kwitnieniem, tylko na plantacjach zasiedlonych w poprzednim roku.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Zwójka różóweczka

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, w okresie wylegania się gąsienic.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać po pojawieniu się szkodnika i jego odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań środka w uprawie porzeczki czarnej wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2.

Porzeczka czerwona, porzeczka biała

Przeziernik porzeczkowiec

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, do monitorowania stosować pułapki feromonowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać przed kwitnieniem, tylko na plantacjach zasiedlonych w poprzednim roku.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Zwójka różóweczka

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, w okresie wylegania się gąsienic.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

 • Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać po pojawieniu się szkodnika i jego odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Aronia

Mszyce

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Omacnica jarzębianka

 • Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić wiosną, gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach wyjadając pąki kwiatowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać po pojawieniu się szkodnika i jego odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Żurawina

Mszyce

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać na początku porażenia.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać na początku porażenia.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 10OC.

2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

3. Aby zapobiec wystąpieniu odporności środek stosować maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie wegetacyjnym.

4. W przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu stosować insektycydy należące do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniając z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

w uprawie ziemniaka

− 1 m od cieków i zbiorników wodnych;

w uprawie gruszy i czereśni:

− 10 m od cieków i zbiorników wodnych lub

− 5 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%;

w uprawie jabłoni, wiśni lub śliwy:

− 20 m od cieków i zbiorników wodnych lub

− 15 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub

− 10 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 % lub Etykieta środka ochrony roślin

− 5 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %;

w uprawie brzoskwini, moreli, wiśni, orzecha laskowego, agrestu, jeżyny, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej i białej, borówki wysokiej, aronii, żurawiny:

− 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub

− 15 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50 % lub

− 10 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75 % lub

− 5 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 90 %.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

w uprawie ziemniaka:

− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo;

w uprawie jabłoni:

− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do fazy owocu osiągającego wielkość do 20 mm;

− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha, na rośliny w fazie rozwoju pąków;

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny w fazie rozwoju owoców;

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha, na rośliny od fazy różowego pąka do fazy owocu osiągającego połowę typowej wielkości;

w uprawie wiśni:

− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo; w uprawie śliwy:

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny w fazie rozwoju owoców;

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do końca fazy rozwoju owoców;

w uprawie czereśni:

− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od fazy owocu osiągającego ok. 60% typowej wielkości do końca fazy rozwoju owoców;

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od fazy owocu osiągającego ok. 60% typowej wielkości do końca fazy rozwoju owoców;

w uprawie gruszy: − 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo;

w uprawie borówki wysokiej, aronii:

− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo;

w uprawie brzoskwini, moreli, orzecha laskowego, agrestu, jeżyny, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej i białej, żurawiny:

− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępie 10-14 dniowym na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do fazy rozrastania się zalążni (drzewa owocowe pestkowe), od końca fazy rozwoju pąków do końca fazy wytworzonych 20% owoców (krzewy owocowe), od początku fazy rozwoju liści do końca fazy rozwoju owoców (żurawina);

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego zastosowania w dawce 0,2 l/ha w odstępie 10-14 dniowym na rośliny od fazy rozrastania się zalążni do fazy owocu osiągającego 90% typowej wielkości (drzewa pestkowe), od fazy wytworzonych 20% owoców do fazy wytworzonych 90% owoców (krzewy owocowe), od początku fazy rozwoju owoców do końca początku fazy dojrzewania owoców i nasion (żurawina);

− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania w dawce 0,15 l/ha na rośliny w fazie rozwoju pąków.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak – 3 dni,

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, aronia – 5 dni,

Jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa, orzech laskowy, jeżyna, malina – 14 dni,

Agrest, brzoskwinia, morela, żurawina, borówka wysoka – 21 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny, do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0 – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.