DKC 3050 FAO 230

NAJWCZEŚNIEJSZY DENT W EUROPIE

 

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ZIARNO CCM

STRUKTURA

35 ZIAREN/RZĄD 14-16 RZĘDÓW 280 G DENT

 

Cechy agronomiczne:

• bardzo dobra kombinacja plonu i dojrzewania ziarna,
• dobry wigor początkowy, jak na genetykę dent,
• wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe,
• dobra tolerancja na helmintosprium,

Zalety z uprawy:

• bardzo wysoki i stabilny plon w różnych warunkach,
• wspaniałe oddawanie wody podczas dojrzewania,
• bezpieczna w uprawie nawet w latach chłodnych,

Korzyści z wyboru:

• idealna ziarnowa odmiana we wszystkich regionach uprawy, nawet na północy,
• niezawodna w osiąganiu wysokiego i opłacalnego plonu,
• wysoka rentowność dzięki niskiej wilgotności podczas zbioru,

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska ziarno
słabsze 75 000 – 78 000
średnie 84 000 – 86 000
dobre 86 000 – 90 000

Wymagania glebowe:

– plastyczna do różnych stanowisk,
– wysoka tolerancja na warunki suszy i wysokie temperatury.

Pobierz za darmo Katalog Najlepszych Odmian Kukurydzy i Zbóż Jarych
Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!