DLF Alfalfa

Lucerna CONCERTO

Wysokobiałkowa odmiana o doskonałej tolerancji na wyleganie

• Wysoka zawartość białka, dająca wysoki jego plon z ha
• Bardzo odporna na wyleganie
• Wysoki plon ogólny suchej masy
• Dobra tolerancja na nicienie i odporność na wertycyliozę
• Faza spoczynku grupa 4 (nie odrasta po ostatnim pokosie)

Optymalna produkcja białka
Wysoka zawartość białka w suchej masie, na poziomie 20%, pozwala osiągnąć wysoki plon ogólny białka z ha. W oficjalnych doświadczeniach francuskich plon białka wyniósł ponad 3600 kg/ha.

Tolerancja na nicienie i choroby
Concerto jest bardzo odporna na nicienie (70% roślin odpornych w porównaniu z 37% odpornością u odmian porównawczych) i wykazuje wysoką tolerancję na często spotykaną w uprawie lucerny chorobę wertycyliozę.

Znacząco poprawiona tolerancja na wyleganie
Wyniki oficjalnych doświadczeń francuskich, jak również czeskich, pokazały wyśmienitą tolerancję odmiany Concerto na wyleganie. To jest istotnie ważne dla zachowania wysokiej jakości skarmiania, dla osiągnięcia wysokiego plonu ogólnego, szybkiego tempa zbioru oraz uniknięcia zanieczyszczenia plonu glebą.

Zimotrwała
Concerto zarejestrowane jest w Austrii, Czechach i na Słowacji, z wysoka zimotrwałością, co gwarantuje jej wysoką przydatność do uprawy również w warunkach polskich.