KOHINOR 200 SL

O produkcie

UWAGA - PRODUKT ZOSTAŁ WYCOFANY ZE SPRZEDAŻYInformujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Zawartość substancji czynnej

imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g w 1 litrze środka.

Substancja niebezpieczna, niebędąca substancją czynną: 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on

Opis działania

KOHINOR 200 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w pomidorze, ogórku i w roślinach ozdobnych uprawianych w szklarniach trwałych. W roślinie działa systemicznie.

Stosowanie środka

POMIDOR I OGÓREK UPRAWIANE W SZKLARNIACH TRWAŁYCH

mączlik szklarniowy (formy dorosłe i larwy)

Zalecane stężenie: 0,075%. (75 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W SZKLARNIACH TRWAŁYCH

KAWA ARABSKA

wełnowiec cytrusowiec

Zalecane stężenie: 0,125% (125 ml środka w 100 litrach wody).

Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

GERBERA

wciornastek zachodni

Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody).

Stosować po wystąpieniu szkodnika.

mączlik szklarniowy

Zalecane stężenie: 0,08%. (80 ml środka w 100 litrach wody).

Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

CYKLAMEN PERSKI

larwy wciornastka kwiatowca

Zalecane stężenie: 0,075%-0,125% (75-125 ml środka w 100 litrach wody).

Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.

SĘPOLIA FIOŁKOWA

larwy wciornastka zachodniego

Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody)

Stosować po wystąpieniu szkodnika.

RÓŻA

mszyca smugowa
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody). Stosować po wystąpieniu szkodnika.

FUKSJA, ANTURIUM

mszyca ziemniaczana

Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).

Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórki i rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz

pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaczu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

–  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli

jest to możliwe lub

–  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

–  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Niebezpieczny dla pszczół.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek można stosować wyłącznie w szklarniach trwałych.
Zabrania się wysadzania do gruntu roślin chronionych środkiem Kohinor 200 SL.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin dla pszczół – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pomidor, ogórek – 3 dni
rośliny ozdobne – nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

−  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

−  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

−  w temperaturze 0C – 30 C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.