LG Augusta

O produkcie

Hodowca: Limagrain, Francja

Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura

Rejestracja: PL 2018

 

   

______________________

KRÓLOWA ZDROWYCH ŁANÓW

Mocne strony

– odporność na kiłę kapusty,
– odporność na phomę,
– odporność na pękanie łuszczyn.

Zalety

Wyjątkowa odmiana o potrójnej kombinacji odporności, wczesnym rozwoju jesiennym i szybkim dojrzewaniu, ułatwi uzyskanie wysokich i bardzo stabilnych plonów nasion, nawet w najtrudniejszych warunkach uprawy.

Warunki agrotechniczne

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

Wymagania glebowe

Uniwersalna odmiana na wszystkie stanowiska, bez większych wymagań glebowych.

Fakty mówią same za siebie

najwyższy plon nasion wśród odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty
w doświadczeniach PDO 2018

najwyższy plon nasion wśród odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty
w doświadczeniach PDO 2019

najwyższy plon nasion wśród odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty
w doświadczeniach PDO 2020

Charakterystyka odmiany

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!