LG Augusta

Hodowca: Limagrain, Francja

Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura

Rejestracja: PL 2018

   

______________________

KRÓLOWA ZDROWYCH ŁANÓW

 

Mocne strony:

– odporność na kiłę kapusty,
– odporność na phomę,
– odporność na pękanie łuszczyn.

Zalety:

Wyjątkowa odmiana o potrójnej kombinacji odporności, wczesnym rozwoju jesiennym i szybkim dojrzewaniu, ułatwi uzyskanie wysokich i bardzo stabilnych plonów nasion, nawet w najtrudniejszych warunkach uprawy.

Warunki agrotechniczne:

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

 

Wymagania glebowe:

Uniwersalna odmiana na wszystkie stanowiska, bez większych wymagań glebowych.

 

Fakty mówią same za siebie:

– najwyższy plon nasion wśród odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty w doświadczeniach porejestrowych 2017/2018,

– najwyżej plonująca odmiana tolerancyjna na kiłę kapusty w doświadczeniach porejestrowych 2018/2019.


 

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!