LG Augusta

Hodowca: Limagrain, Francja

Odmiana: mieszańcowa F1 (Ogura)

Rejestracja: PL 2018

POTRÓJNE ZABEZPIECZENIE PLONU

 

Mocne strony:

– odporność na kiłę kapustnych,
– odporność na phomę,
– odporność na pękanie łuszczyn.

Zalety:

Najnowsza odmiana o potrójnej kombinacji odporności, wczesnym rozwoju jesiennym i szybkim dojrzewaniu, ułatwi uzyskanie wysokich i bardzo stabilnych plonów nasion, nawet w najtrudniejszych warunkach uprawy.

Warunki agrotechniczne:

Termin i gęstość siewu (roślin/m²):

 

 

Wymagania glebowe:

Uniwersalna odmiana na wszystkie stanowiska, bez większych wymagań glebowych.

 

Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!