ORTUS 05 SC 1L

O produkcie

ORTUS 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, maliny, porzeczki białej, porzeczki czerwonej, porzeczki czarnej, truskawki, winorośli, uprawianych pod osłonami: cukinii, oberżyny, papryki, pomidora, ogórka, uprawianych w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej

fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%).

Stosowanie środka

BURAK CUKROWY

przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,8 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Środek można również stosować z dodatkiem adiuwanta w następujący dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,05%.
Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Uwagi:

Środek ogranicza występowanie przędziorka chmielowca w buraku.
Skuteczność zwalczania szkodnika zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu, która ma na celu dotarcie do miejsc żerowania przędziorków (dolne strony liści), dlatego zaleca się przestrzegania następujących zaleceń:

 1. Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody,
 2. Preparat najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych,
 3. Podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów,
 4. Zaleca się dodatek adiuwanta o działaniu zwilżającym (np. Slippa),

Zwrócić uwagę na dokładne pokrycie cieczą roboczą dolnej strony liści.JABŁOŃ

przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

pordzewiacz jabłoniowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jabłoni: 1

GRUSZA

przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste Etykieta

podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha
 • lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,0 l/ha + Slippa 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować wczesna wiosną po ruszeniu wegetacji.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie gruszy: 1

ŚLIWA

przędziorek owocowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Termin stosowania:
 • Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

pordzewiacz śliwowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
 • Liczba zabiegów: 1.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1

PORZECZKA CZARNA

wielkopąkowiec porzeczkowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety):  1

TRUSKAWKA

roztocz truskawkowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha
 • lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,0 l/ha + Slippa 0,2 l/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

AGREST

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

MALINA

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PORZECZKA BIAŁA

wielkopąkowiec porzeczkowy

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
 • Liczba zabiegów: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
 • Liczba zabiegów: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie porzeczki białej: 2

PORZECZKA CZARNA

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

PORZECZKA CZERWONA

wielkopąkowiec porzeczkowy

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
 • Liczba zabiegów: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
 • Liczba zabiegów: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie porzeczki czerwonej: 2

TRUSKAWKA

przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
 • Termin stosowania:
 • Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

WINOROŚL

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,8 l/ha
 • Termin stosowania: Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Środek można stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – pod osłonami

POMIDOR UPRAWIANY POD OSŁONAMI

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2)
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

PAPRYKA UPRAWIANA POD OSŁONAMI

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2)
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Oberżyna uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2)
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

OGÓREK UPRAWIANY POD OSŁONAMI

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2)
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

CUKINIA UPRAWIANA POD OSŁONAMI

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

 • Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2)
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec

 • Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
 • Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (10-20 l/100 m2)
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – szkółki leśne drzew liściastych

przędziorek Lipowiec

 • Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
 • Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – szkółki leśne drzew iglastych

przędziorek sosnowiec

 • Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
 • Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
 • Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
 • Opryskiwanie: ultra drobnokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą

1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

2. W przypadku dużego zagęszczenia oraz dużej masy liściowej opryskiwanych roślin, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

3. Aby zapobiegać zjawisku odporności środek należy stosować w sezonie wegetacyjnym przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 60 metrów od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości 3 m w przypadku upraw sadowniczych i szkółek leśnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

− jabłoń, grusza, porzeczka czarna, czerwona, biała – 21 dni,

− śliwa, agrest, malina – 14 dni,

− papryka, ogórek, pomidor, oberżyna, cukinia, truskawka – 7 dni,

− winorośl – 28 dni,

− rośliny ozdobne, szkółki leśne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.