RIDOMIL GOLD MZ 67,8 WG 1KG

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła, kalafiora, sałaty, roślin ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnych:

 • metalaksyl-M (związek z grupy fenyloamidów) – 38,8 g/kg (3,8%);
 • mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 640 g/kg (64%).

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY WARZYWNE

ZiemniakPomidor uprawiany w gruncieCebula uprawiana w gruncie

Alternarioza

Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 1590).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaraza ziemniaka

Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90).

W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, zabieg środkiem Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG można powtórzyć po 10 dniach od pierwszego opryskiwania.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.

Odstęp między zabiegami: co 10-14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga: Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7-10 dniach od ostatniego stosowania środka Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.

Zaraza ziemniaka, alternarioza

Zabiegi wykonywać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 15-89). Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 kg/ha.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mączniak rzekomy

Zabiegi wykonać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wyraźnie widocznego drugiego liścia na pędzie głównym do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 12-49).

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

ROŚLINY WARZYWME

Ogórek uprawiany pod osłonamiBrokuł uprawiany w gruncieKalafior uprawiany w gruncieSałata uprawiana w gruncie

Mączniak rzekomy

Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 5 liścia do końca fazy dojrzewania owoców ogórka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Bielik krzyżowych, rdza biała krzyżowych

Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14-21 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Bielik krzyżowych, rdza biała krzyżowych

Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14-21 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mączniak rzekomy

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy osiągnięcia typowej masy liści.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE

Winorośl

Mączniak rzekomy

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do końca fazy kwitnienia.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY ROLNICZE

Tytoń

Mączniak rzekomy

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, nie wcześniej niż po wysadzeniu rozsady (tj. od fazy 5-6 liści). Drugi zabieg wykonać po ok. 10 dniach (faza 9-12 liści).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 400-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W GRUNCIE I POD OSŁONAMI

Mączniak rzekomy, fytoftoroza (liści i łodyg)

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (0,25 kg środka w 100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (0,25 kg środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 l/1000 m2.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od czerwca do września.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 • Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
 • Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
 • Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w poniżej podanej odległości od zbiorników i cieków wodnych dla:

 • 3 metrów – ziemniak, pomidor, ogórek;
 • 5 metrów – cebula, sałata, kalafior, brokuł, tytoń, rośliny ozdobne;
 • 10 metrów – winorośl.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych w przypadku stosowania opryskiwaczy sadowniczych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych w przypadku stosowania opryskiwaczy polowych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • ogórek – 3 dni;
 • pomidor, ziemniak – 7 dni;
 • cebula, brokuł, kalafior, sałata – 28 dni;
 • winorośl – 56 dni;
 • tytoń – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą;
 • w temperaturze 0-30°C, z dala od źródeł ciepła.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.