TEBU 250 EW 10L

O produkcie

Tebu 250 EW jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, buraków cukrowych oraz wiśni przed chorobami grzybowymi. Środek Tebu 250 EW może być stosowany w mieszaninie z adiuwantem „Superzwilżacz” zmniejszającym napięcie powierzchniowe i powodującym jednolite rozprzestrzenianie się substancji czynnej środka na powierzchni roślin oraz przyspieszającym jej wnikanie do wnętrza roślin, przez co zwiększa się jego skuteczność.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza sadowniczego.

Do pobrania

Zawartość substancji czynnej

tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,8%).

Tebu 250 ew zalecenia w etykiecie

Preparat Tebu 250 EW jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym. Fungicyd stosuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie – bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób roślin rolniczych oraz sadowniczych, w temperaturze 12-25 °C. Substancję aktywną środka (tebukonazol) wyróżnia wysoka skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych m.in. dzięki szybkiemu pobieraniu i przemieszczaniu się w roślinie.

Stosowanie środka

Tebu 250 EW to doskonały środek grzybobójczy na pszenicę ozimą, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe i wiśnie. Substancją czynną preparatu jest tebukonazol – związek z grupy triazoli. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy sadowniczych.

Stosowanie środka – rośliny rolnicze

PSZENICA OZIMA

Preparat Tebu to sprawdzony fungicyd na pszenicę ozimą, który przeznaczony jest do zwalczania chorób grzybowych takich jak fuzarioza kłosów pszenicy oraz septorioza plew pszenicy i innych. W trakcie sezonu zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu z wykorzystaniem tego środka.


JĘCZMIEŃ JARY

Środek zwalcza także choroby grzybowe jęczmienia jarego takie jak fuzarioza kłosów jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz inne groźne choroby. Zawarty w preparacie tebukonazol hamuje produkcję ergosterolu, co uniemożliwia rozwój grzybni. W trakcie sezonu zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu.

Środek ochrony roślin Tebu 250 EW w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego można stosować łącznie z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Tebu 250 EW w dawce zalecanej.


RZEPAK OZIMY

Preparat stosowany jest również w ochronie plantacji rzepaku ozimego przed chorobami takimi jak sucha zgnilizna kapustnych w rzepaku, a także szara pleśń rzepaku oraz zgnilizna twardzikowa rzepaku. Ponadto stosowanie środka wiosną wpływa korzystnie na skrócenie łodyg, co ogranicza ryzyko wylegania. W trakcie sezonu zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu.

Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie, stopnia wrażliwości na choroby i zimotrwałości uprawianej odmiany.

Środek ochrony roślin Tebu 250 EW w ochronie rzepaku ozimego można stosować łącznie z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Tebu 250 EW w dawce zalecanej.


BURAK CUKROWY

Środek wykorzystuje się w programach ochrony buraka cukrowego przed chwościkiem buraka i mączniakiem prawdziwym buraka. Tebu 250 EW stosuje się od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 39). W trakcie sezonu zaleca się wykonanie maksymalnie 2 zabiegów.

Środek ochrony roślin Tebu 250 EW w ochronie buraka cukrowego można stosować łącznie z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Tebu 250 EW w dawce zalecanej.

Stosowanie środka – rośliny sadownicze

WIŚNIA

Fungicyd zapewnia również efektywną ochronę wiśni przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Środek stosuje się w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia wiśni (BBCH 61-66). W trakcie sezonu zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu.

Okres karencji

  • pszenica ozima, jęczmień jary – nie dotyczy
  • rzepak ozimy – 35 dni, burak cukrowy – 30 dni,
  • wiśnia – 7 dni.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.