ES BOMBASTIC FAO 220-240 Wszechstronność bez kompromisów

Kierunek użytkowania


ziarno

kiszonka

biogaz

etanol

Struktura


32 ziarna/rząd

14-16 rzędów

330 g

Zbliżony FLINT

Cechy agronomiczne:

• szybki rozwój początkowy,
• silny typ wegetatywnego wzrostu, bardzo wyrównane rośliny,
• bardzo wyraźny stay green,
• dobre wykształcenie kolb,
• ziarno dojrzewa wcześniej niż część wegetatywna,
• dobra tolerancja na chłody,

Zalety uprawy:

• wszechstronność użytkowania plonu,
• wysoka zawartość suchej masy podczas zbioru,
• wysoki plon ziarna przy niskiej wilgotności,

Korzyści z wyboru:

• uniwersalność i wszechstronność użytkowania,
• szersze wykorzystanie zebranego plonu,
• dłuższy okres zbioru na kiszonkę (stay green), bez straty jej jakości,
• stabilny i wysoki plon w latach !!! = większa powtarzalność

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska
słabsze 80 000 – 83 000
średnie 85 000 – 90 000
dobre 92 000 – 95 000

Wymagania glebowe:

– idealny na słabsze stanowiska,
– tolerancyjna na wiosenne chłody,