ES PERSPECTIVE FAO 240 Dobry widok na przyszłość

Kierunek użytkowania


ziarno

etanol

Struktura


30 ziaren/rząd

16-18 rzędów

311 g

TROPICAL DENT

Cechy agronomiczne:

• dobry wigor początkowy,
• szybkie tempo rozwoju,
• rośliny, o dobrej tolerancji na wyleganie (korzeniowe i przed zbiorem),
• wysoka odporność na choroby liści,

Zalety z uprawy:

• wysoki plon ziarna,
• stabilny plon w poszczególnych regionach uprawy,
• dobre oddawanie wody z ziarna,
• szybkie dojrzewanie w polu,

Korzyści z wyboru:

• bardzo opłacalna odmiana,
• idealna w celu maksymalizacji zysku,
• zabezpiecza największe wymagania względem odmiany.

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska ziarno
słabsze 77 000 – 80 000
średnie 83 000 – 85 000
dobre 88 000 – 90 000

Wymagania glebowe:

– na dobre i ciepłe stanowiska,
– nie toleruje zimnych gleb,