P8613

P8613 FAO 250 Siła końskiego zęba

Kierunek użytkowania


ziarno

ccm

Struktura


32-34 ziarna/rząd

14-16 rzędów

300-330 g

DENT

Cechy agronomiczne:

• wysoka tolerancja na fisarium łodygowe,
• bardzo wysoka tolerancja na wyleganie przed zbiorem,
• średnio szybki rozwój początkowy,
• wysoka MTZ,

Zalety z uprawy:

• doskonały plon, nawet w suchych latach,
• zdrowe ziarno nawet w gorszych warunkach,
• dobra adaptacja do zmiennych warunków,
• bezpieczeństwo podczas uprawy,

Korzyści z wyboru:

• wysoka wartość zbieranego plonu,
• niezawodna odmian w różnych warunkach,
• wysoka rentowność uprawy.

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska
słabsze 75 000 – 80 000
średnie 83 000 – 85 000
dobre 88 000 – 90 000

Wymagania glebowe:

– przydatny na średnie i dobre stanowiska,
– dobrze toleruje okresowe niedobory wody.

Pobierz za darmo Katalog Najlepszych Odmian Kukurydzy i Zbóż Jarych
Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!