SY AMBITIUS FAO 240-250 Wszystko dobrze się składa

Kierunek użytkowania


ziarno

etanol

Struktura


28-30 ziaren/rząd

16-18 rzędów

300 g

DENT

Cechy agronomiczne:

• rasowy mieszaniec dentowy na ziarno,
• bardzo dobra omłacalność,
• niska podatność na fuzariozy łodyg i kolb,
• najniższa w grupie skłonność do wylegania korzeniowego (tzw. letniego),
• dobra tolerancja na głownię guzowatą,

Zalety z uprawy:

• doskonałe połączenie potencjału plonowania i oddawania wody na polu,
• świetna dynamika oddawania wody z ziarna,
• wysoka zdrowotność liści,

Korzyści z wyboru:

• rewelacyjne plony, nawet w suchych warunkach,
• wysoka dochodowość, ze względu na suche ziarno prosto z pola,
• mniejsze koszty dosuszania,
• brak potrąceń w skupie przez połamane ziarniaki czy zawartość mikotoksyn,

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

stanowiska ziarno
słabsze 80 000 – 83 000
średnie 84 000 – 86 000
dobre 88 000 – 92 000

Wymagania glebowe:

– na normalne i mocne stanowiska,
– wymaga cieplejszych gleb podczas siewu,