SY KARTHOUN FAO 210 Bohater ziarna

Kierunek użytkowania


ziarno

ccm

Struktura


30 ziaren/rząd

14 rzędów

270-290 g

Zbliżony FLINT

Cechy agronomiczne:

• wysoki wczesny wigor roślin,
• rośliny wysokie z nisko osadzoną kolbą,
• wybitna odporność na wyleganie,
• świetna zdrowotność roślin aż do zbioru,

Zalety z uprawy:

• wczesny plon ziarna i CCM,
• idealne dojrzewanie nawet w chłodne lata,
• dobra na wczesne siewy,
• bardzo plastyczna do warunków środowiska,

Korzyści z wyboru:

• wczesny siew nawet w chłodniejszych
warunkach,
• zdrowe wczesne ziarno o wysokiej wartości
handlowej,
• wczesny zbiór – wczesny dochód z uprawy,

Zalecana obsada roślin

przy zbiorze w szt./ha
stanowiska
słabsze 76 000 – 78 000
średnie 83 000 – 86 000
dobre 88 000 – 90 000

Wymagania glebowe:

– na wszystkie gleby i stanowiska,
– nie ma większych wymagań.

 

Pobierz za darmo Katalog Najlepszych Odmian Kukurydzy i Zbóż Jarych
Więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu z doradcą PROCAM!