PROCAM Agronomia Sukcesu > Biała księga

Biała księga

W związku z wejściem w życie przepisów o tzw. „białej księdze” informujemy, że PROCAM Polska posługuje się wirtualnymi rachunkami bankowymi, których obecnie nie można zweryfikować na stronach ministerstwa.
Rachunki wirtualne są podłączone do rachunku rozliczeniowego numer 17 1280 0003 0000 0030 8041 3031.
Proszę zwrócić uwagę, iż mimo że biała księga funkcjonuje już od 1 września tego roku, zmiany w podatkach dochodowych oraz ordynacji podatkowej wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyły wyłącznie transakcji o wartości równej bądź przekraczającej 15 000,00 zł.

_____ WAŻNE _____

Płatność za fakturę odbywa się na rachunek wirtualny, który podłączony jest do rachunku rozliczeniowego o numerze 17 1280 0003 0000 0030 8041 3031. Prosimy dokonywać płatności na rachunek wirtualny, ponieważ zgodnie z wykładnią Ministerstwa wpłaty na rachunki wirtualne będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany.

_____ Wyjaśnienie Krajowej Informacji Podatkowej _____

Informujemy, że bez znaczenia dla prawa do odliczenia podatku naliczonego pozostaje fakt, czy podatnik dokonał płatności za dany zakup gotówką czy przelewem i w jakiej wysokości oraz czy rachunek, na który dokonano płatności jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego.
Informujemy, że nie ma obowiązku zgłaszania tzw. rachunków wirtualnych do organu podatkowego i rachunki te nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe.
Nie oznacza to jednak, że podatnik nie będzie mógł dokonywać płatności na tego typu rachunki. Wpłaty na rachunki wirtualne będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany. Jeżeli ten rachunek rozliczeniowy będzie zamieszczony w wykazie, wówczas podatnik nie poniesie konsekwencji w CIT i PIT.
Należy jednak wskazać, że obecnie prowadzone przez resort finansów prace mają na celu wypracowanie narzędzia, które umożliwi sprawdzenie czy rachunek wirtualny, na który jest dokonywany przelew jest powiązany z rachunkiem zamieszczonym w wykazie podatników VAT. Taka funkcjonalność powinna być gotowa od 1 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji gdy płatność do instytucji finansowych/bankowych będzie realizowana na rachunek, który nie widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w celu uniknięcia odpowiedzialności solidarnej z dostawcą towarów lub usługodawcą, konieczne będzie (od 1 stycznia 2020 r.) złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Podstawa prawna:
art. 5 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz 1018).