PROCAM – dystrybutor środków ochrony roślin, z którym odniesiesz sukces!

Jakie cechy wyróżniają PROCAM na rynku dystrybucji środków ochrony roślin, nasion i nawozów rolniczych? Wyróżniającą nas cechą jest doradztwo agronomiczne prowadzone na bardzo wysokim poziomie oraz natychmiastowa dostępność szerokiej gamy produktów takich jak: środki ochrony roślin, nasiona i nawozy. Bezpośredni kontakt z naszym agronomem pozwala na szybkie podjęcie decyzji i trafne dobranie odpowiedniego rozwiązania, dostosowanego do warunków panujących na danym polu. Wiedza posiadana przez naszych agronomów daje możliwość zamiany informacji w konkretne rozwiązania. Są one oparte na firmowych testach wdrożeniowych prowadzonych we współpracy z ośrodkami akademickimi. Ich zaletą jest znajomość regionalnej specyfiki gospodarstw, wyzwań w ochronie, agrotechnice i opłacalności upraw. Nasi doradcy każdego roku biorą udział w cyklu szkoleń agrotechnicznych kończących się wewnętrznym egzaminem. Pracownicy mają także możliwość uczestniczenia w szkoleniach między innymi z zakresu rozwoju osobistego. Możemy poszczycić się tym, że są wśród nich osoby z tytułem doktora nauk rolniczych oraz takie, które są w trakcie studiów doktoranckich.

 

Z nami na bieżąco w rolnictwie

Jednocześnie realizujemy inny ważny cel – jesteśmy na bieżąco z postępem w rolnictwie. Dzięki temu rolnicy współpracujący z nami mogą angażować w produkcję mniejsze fundusze i osiągnąć szybki wzrost dochodowości upraw. Zdajemy sobie sprawę, że w dążeniu do własnego rozwoju bazujemy na rozwoju biznesu naszych klientów. Pożytkiem dla rolnika jest posiadanie w nas stabilnego partnera, z którym może planować trwały rozkwit swojego gospodarstwa dzięki wzrostowi plonów i dochodów z upraw, który u naszych klientów jest dużo lepszy niż średni na rynku w konkretnych warunkach przyrodniczo-klimatycznych i ekonomicznych.

Jesteśmy współzałożycielem oraz członkiem Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Jednym z zadań rolnictwa zrównoważonego jest produkowanie żywności w zgodzie z naturalnym środowiskiem oraz dbałość o rozsądne wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi, tj. gleby, wody czy powietrza. Rolnictwo Zrównoważone opiera się na zasadzie wspierającej rozwój wiejskich społeczności lokalnych, dzięki którym kolektywne działania rolników mogą dotyczyć skracania łańcucha dostaw żywności, zarządzania glebą lub wspierania wspólnych działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.