PROCAM GARDEN

Chwasty jednoliścienne to przeciwnik trudny do zwalczenia. By rozpocząć z nim walkę najpierw musimy go celnie rozpoznać.

31.05.2023 Agronomowie Procam podnosili swoje kwalifikacje w zakresie diagnostyki herbologicznej pod okiem Prof. UPP dr hab. Łukasza Sobiecha, który poprowadził szkolenie. Dzięki przekazanym podczas szkolenia kluczom oraz wiedzy na temat subtelnych różnic w budowie, będziemy mogli jeszcze celniej oznaczać rośliny w niższych fazach rozwojowych. Dr Waldemar Zielewicz poza powszechnie rosnącymi trawami pokazał także gatunki niszowe np. cynodon palczasty.

W PROCAM GARDEN czas na rożnego rodzaju szkodniki glebowe od CHRABĄSZCZY, GUNIAKA CZERWCZYKA czyli ich larw, PĘDRAKI.

Do SPRĘŻYKÓW czyli ich larw, DRUTOWCE. Do tego zmora chociażby rododendronów, cisów, bluszczy i ilexów czyli czas na OPUCHLAKI. I jeszcze ROLNICE, KOMARNICE, LENIE i mamy komplet problemów nie zapominając o TURKUCIU PODJADKU i ROHATYNIEC NOSOROŻEC ! Tutaj do niektórych szkodników polecam zastosować produkty Biology for GARDEN oraz drapieżne nicienie. Dr Bacillus.

Krobik modrzewiowiec i mszyca śliwowo-kocankowa w ogrodach informuje Dr Bacillus

W ostatnim czasie na telefon „identyfikacyjny zagrożenia fitosanitarne” do Dr Bacillusa przychodzą zdjęcia zamierających modrzewi oraz pokręconych pędów na żywopłotach śliwowych. Co do modrzewi to mamy gradację żerujących gąsienic KROBIKA MODRZEWIOWEGO wewnątrz igieł. Na śliwach natomiast to jak widać bardzo groźne kolonie MSZYCY ŚLIWOWO KOCANKOWEJ żerujących w zwiniętych liściach i pędach.

SYGNALIZACJA: Okiem doradców PROCAM GARDEN pod patronatem BIOLOGY FOR GARDEN.