PROCAM GARDEN

PROCAM GARDEN. Identyfikacja zagrożeń fitosanitarnych na ogrodach ozdobnych.

Podczas pracy Doradczej na polach uprawnych Doradcy Agrotechniczni PROCAM często spotykają się u swoich Klientów z bardzo ładnymi architektonicznie i botanicznie ogrodami roślin ozdobnych w tym także nasadzeń parkowych. Szczególnie są to wypielęgnowane żywopłoty z iglaków ale także z roślin liściastych, drzewiastych. Początek wegetacji na tych ogrodach to licznie kwitnące rośliny cebulowe jak krokusy, śnieżyca przebiśnieg czy tulipany. Bardzo często...