PROCAM Agronomia Sukcesu > E-kurs Rolniczy > Septorioza paskowana liści

Septorioza paskowana liści

Choroba zbóż
Dowiedz się jak prawidłowo rozpoznać septoriozę paskowaną liści
Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM przygotował e-kurs pomocny w każdym gospodarstwie.
1. Opis choroby
Bardzo groźna choroba zbóż, która powoduje wysokie straty w plonowaniu. Liście zaatakowane przez septoriozę paskowaną w sporym stopniu ograniczają proces asymilacji. Skutkiem tego jest mniejsza MTZ, co wpływa negatywnie na wyniki plonowania.
2. Identyfikacja
W pierwszych fazach rozwoju choroby owocniki grzyba mają charakter nieregularny, natomiast w późniejszych etapach plamy są ułożone rzędowo wzdłuż nerwów z piknidiami rozłożonymi pasowo-równolegle.
3. Zwalczanie
Odpowiedni dobór odmian o wysokiej odporności, stosowanie płodozmianu i prawidłowej agrotechniki, np. uprawa pożniwna, rozkład resztek pożniwnych z pomocą BIOGEN REWITAL PRO+ oraz orka, a także stosowanie fungicydów z grupy SDHI i mieszanin.

 

Kolejnych e-kursów szukaj na stronie Instytutu Praktycznej Agronomii PROCAM