Chwościk buraka porażenie prawie ekstremalne

Komunikat fitosanitarny 03 września 2018

Wszyscy wiemy, że na wszystko wokół nas, także na uprawy, ma wpływ woda. Tam gdzie występuje tzw. kropla infekcyjna mamy do czynienia ze szkodnikami i infekcjami grzybowymi. Mniejsze niż dotychczas ilości wilgoci w glebie i powietrzu ograniczają chociażby ilość, jak i szkodliwość występowania w tym okresie mączniaka rzekomego kapustowatych oraz suchej zgnilizny kapustnych. Jednak tam gdzie wschody są bardzo powolne, możemy się spodziewać  infekcji tego patogenu, o dużej szkodliwości, ze względu na początkowe zasiedlenie liścieni, które stają się bardzo szybko dysfunkcyjne, jako początkowy spichlerz rośliny uprawnej (co jest bardzo ważne w warunkach notorycznego braku wody). Jeśli wymienione choroby występuję wraz następującymi szkodnikami: pchełka ziemna, gąsienica bielników, piętnówka, tantnis krzyżowieczek i larwy błonkówki gnatarza rzepakowego to powoduje to skrajne niebezpieczeństwo.

Ostrzegamy przed śmietką kapuścianą, przy późnych nalotach much III pokolenia i wolnych wschodach rzepaku – jest jeszcze czas na aplikację preparatu Delia STOP.

Przypominamy też o ochronie buraka cukrowego. Masa zielona fotosyntetyzujących liści jest w dalszym ciągu narażona na infekcje chorób grzybowych – w szczególności chwościka buraka, ramulariozy buraka, rdzy buraka i mączniaka prawdziwego buraka. Sygnalizujemy także, że duże obłożenie plantacji buraka cukrowego, przez żerujące gąsienice dużych motyli, wyposażonych w sprawny aparat gębowy (gryzący) mogą prowadzić do gołożerów. Najczęściej występujące gąsienice to: błyszczka jarzynówka, piętnówka chwastówka, piętnówka rdestówka oraz rolnice, w tym rolnica zbożówka i rolnica tasiemka. Zwracamy też uwagę na występowanie tarczyka mgławego – chrząszcza z rodziny stonkowatych. Mając na uwadze jeszcze kilka tygodni fotosyntezy na rokujących plantacjach, należałoby się zastanowić zarówno nad ochroną fungicydową jaki insektycydową. Zwracamy też uwagę na przędziorka chmielowca – niekiedy są to zasiedlenia i szkody wręcz ekstremalne, w skutek panujących wysokich temperatur.

Pamiętajmy, że ziemniaka należy chronić przed zejściem z pola do magazynów, że zdrowe ziemniaki w magazynie muszą być chronione, na końcu w polu, zarówno przez zarazą ziemniaka, aby nie „zeszła” z liści i łodyg do bulw, jak i żeby jeszcze ograniczyć żerowanie letniego pokolenia stonki ziemniaczanej.

Zwracamy także uwagę na lustrację warzyw – zarówno pod kątem chorób jak i szkodników. Na korzeniach selera grupa techniczna PROCAM odkryła groźnego nicienia jakim są szpileczniki oraz korzeniaki. Ten ekto pasożyt, wolny nicień, może spowodować bardzo duże ubytki w plonie, a co najważniejsze żerowanie tego szkodnika może całkowicie pozbawić cech handlowych tego korzeniowego warzywa. Polecamy przedsiewne stosowanie Nematado BIOCONTROL o sprawdzonej skuteczności przeciwko nicieniom wytwarzającym cysyty (min. mątwik ziemniaczany, mątwik burakow) jak i nicieni wolnych (niszczyk zjadliwy, niszczyk ziemniaczak oraz długacz Longidorus).

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.