Komunikat fitosanitarny 03 września 2018

Wszyscy wiemy, że na wszystko wokół nas ma wpływ woda. Tam gdzie występuje tzw. kropla infekcyjna mamy do czynienia ze szkodnikami i infekcjami grzybowymi. Mniejsze niż dotychczas ilości wilgoci w glebie i powietrzu ograniczają chociażby ilość, jak i szkodliwość występowania w tym okresie mączniaka rzekomego kapustowatych oraz suchej zgnilizny kapustnych. Jednak tam gdzie wschody są bardzo powolne, możemy się spodziewać  infekcji tego patogenu, o dużej szkodliwości, ze względu na początkowe zasiedlenie liścieni, które stają się bardzo szybko dysfunkcyjne, jako początkowy spichlerz rośliny uprawnej (co jest bardzo ważne w warunkach notorycznego braku wody). Jeśli wymienione choroby występują wraz ze szkodnikami (pchełką ziemną, gąsienicą bielników, piętnówką, tantnisiem krzyżowiaczkiem, larwą błonkówki gnatarza rzepakowego) to powoduje to skrajne niebezpieczeństwo.
Ostrzegamy przed śmietką kapuścianą, przy późnych nalotach much III pokolenia i wolnych wschodach rzepaku jest jeszcze czas na aplikację preparatu Delia STOP.

Przypominamy też o ochronie buraka cukrowego. Masa zielona fotosyntetyzujących liści jest w dalszym ciągu narażona na infekcje chorób grzybowych – w szczególności chwościka buraka, ramulariozy buraka, rdzy buraka i mączniaka prawdziwego buraka. Sygnalizujemy także, że duże obłożenie plantacji buraka cukrowego przez żerujące gąsienice dużych motyli, wyposażonych w sprawny aparat gębowy (gryzący), może prowadzić do gołożerów. Najczęściej występujące gąsienice to: błyszczka jarzynówka, piętnówka chwastówka, piętnówka rdestówka oraz rolnice, w tym rolnica zbożówka i rolnica tasiemka. Zwracamy też uwagę na występowanie tarczyka mgławego – chrząszcza z rodziny stonkowatych. Mając na uwadze jeszcze kilka tygodni fotosyntezy należałoby się zastanowić zarówno nad ochroną fungicydową, jak i insektycydową. Zwracamy też uwagę na przędziorka chmielowca, podczas wysokich temperatur zasiedlenia i szkody są wręcz ekstremalne.

Zwracamy także uwagę na lustrację warzyw – zarówno pod kątem chorób, jak i szkodników. Na korzeniach selera grupa techniczna PROCAM odkryła groźnego nicienia, jakim są szpileczniki oraz korzeniaki. Ten ekto pasożyt, wolny nicień, może spowodować bardzo duże ubytki w plonie, a co najważniejsze żerowanie tego szkodnika może całkowicie pozbawić cech handlowych tego korzeniowego warzywa. Polecamy przedsiewne stosowanie Nematado BIOCONTROL o sprawdzonej skuteczności przeciwko nicieniom wytwarzającym cysyty (m. in. mątwik ziemniaczany, mątwik burakowy), jak i nicieni wolnych (niszczyk zjadliwy, niszczyk ziemniaczak oraz długacz Longidorus).

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.