Komunikat fitosanitarny 03 września 2018

Wszyscy wiemy, że na wszystko wokół nas, także na uprawy, ma wpływ woda. Tam gdzie występuje tzw. kropla infekcyjna mamy do czynienia ze szkodnikami i infekcjami grzybowymi. Mniejsze niż dotychczas ilości wilgoci w glebie i powietrzu ograniczają chociażby ilość, jak i szkodliwość występowania w tym okresie mączniaka rzekomego kapustowatych oraz suchej zgnilizny kapustnych. Jednak tam gdzie wschody są bardzo powolne, możemy się spodziewać  infekcji tego patogenu, o dużej szkodliwości, ze względu na początkowe zasiedlenie liścieni, które stają się bardzo szybko dysfunkcyjne, jako początkowy spichlerz rośliny uprawnej (co jest bardzo ważne w warunkach notorycznego braku wody). Jeśli wymienione choroby występuję wraz następującymi szkodnikami: pchełka ziemna, gąsienica bielników, piętnówka, tantnis krzyżowieczek i larwy błonkówki gnatarza rzepakowego to powoduje to skrajne niebezpieczeństwo.

Ostrzegamy przed śmietką kapuścianą, przy późnych nalotach much III pokolenia i wolnych wschodach rzepaku – jest jeszcze czas na aplikację preparatu Delia STOP.

Przypominamy też o ochronie buraka cukrowego. Masa zielona fotosyntetyzujących liści jest w dalszym ciągu narażona na infekcje chorób grzybowych – w szczególności chwościka buraka, ramulariozy buraka, rdzy buraka i mączniaka prawdziwego buraka. Sygnalizujemy także, że duże obłożenie plantacji buraka cukrowego, przez żerujące gąsienice dużych motyli, wyposażonych w sprawny aparat gębowy (gryzący) mogą prowadzić do gołożerów. Najczęściej występujące gąsienice to: błyszczka jarzynówka, piętnówka chwastówka, piętnówka rdestówka oraz rolnice, w tym rolnica zbożówka i rolnica tasiemka. Zwracamy też uwagę na występowanie tarczyka mgławego – chrząszcza z rodziny stonkowatych. Mając na uwadze jeszcze kilka tygodni fotosyntezy na rokujących plantacjach, należałoby się zastanowić zarówno nad ochroną fungicydową jaki insektycydową. Zwracamy też uwagę na przędziorka chmielowca – niekiedy są to zasiedlenia i szkody wręcz ekstremalne, w skutek panujących wysokich temperatur.

Pamiętajmy, że ziemniaka należy chronić przed zejściem z pola do magazynów, że zdrowe ziemniaki w magazynie muszą być chronione, na końcu w polu, zarówno przez zarazą ziemniaka, aby nie „zeszła” z liści i łodyg do bulw, jak i żeby jeszcze ograniczyć żerowanie letniego pokolenia stonki ziemniaczanej.

Zwracamy także uwagę na lustrację warzyw – zarówno pod kątem chorób jak i szkodników. Na korzeniach selera grupa techniczna PROCAM odkryła groźnego nicienia jakim są szpileczniki oraz korzeniaki. Ten ekto pasożyt, wolny nicień, może spowodować bardzo duże ubytki w plonie, a co najważniejsze żerowanie tego szkodnika może całkowicie pozbawić cech handlowych tego korzeniowego warzywa. Polecamy przedsiewne stosowanie Nematado BIOCONTROL o sprawdzonej skuteczności przeciwko nicieniom wytwarzającym cysyty (min. mątwik ziemniaczany, mątwik burakow) jak i nicieni wolnych (niszczyk zjadliwy, niszczyk ziemniaczak oraz długacz Longidorus).

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.