Śmietka-kapuściana

Komunikat fitosanitarny 01 października 2018

Grupa Techniczna PROCAM ostrzega przed żerowaniem i nalotami mszyc. Mamy do czynienia z silnymi nalotami mszyc na rzepaki – mszycy kapuścianej i mszycy brzoskwiniowo ziemniaczanej. Zwracamy także uwagę na nasilone naloty oraz związane z tym infekcje roznoszone przez mszyce zbożową oraz mszyce czeremchowo zbożową. Spodziewamy się dużej ilości infekcji wirusowych, w tym wirusa karłowatości jęczmienia! W wypadku zmagania się z problem mszyc, zalecamy zabiegi insektycydowe. Ponieważ mszyce są poukrywane w różnych częściach roślin, w tym w liściu sercowym, należy odpowiednio „konfigurować” wodę, czyli do zabiegu insektycydowego, dla polepszenia jakości zabiegu, polecamy dodanie preparatu ISOTAK PRO +.

Zwracamy także uwagę na infekcje grzybowe w uprawach ozimych. Na wcześniej sianych zbożach dochodzi do infekcji przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz rdzę brunatną. Na liściach rzepaku został odnotowany, co rzadko się zdarza, mączniak prawdziwy kapustowatych.

Odnośnie żerowania gąsienic – w dalszym ciągu ma miejsce nalot motyli tantnisia krzyżowiaczka, składanie przez nich jaj oraz intensywne żerowanie gąsienic. Jeśli chodzi o śmietkę kapuścianą nadal odnotowywane są naloty samic III pokolenia na rośliny rzepaku.

Pogoda – zarówno temperatura gleby, jak i powietrza w dalszym ciągu sprzyja i umożliwia stosowanie preparatu REWITAL PRO+ do rewitalizacji gleby, szczególnie tam gdzie mamy dużo materii organicznej w glebie. Grupa Techniczna PROCAM poleca preparat SUPERPOWER do zaprawiania później sianych pszenic, po burakach i kukurydzy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.