KOMUNIKAT FITOSANITARNY 10 lipca 2019

Poniższe zdjęcia przedstawiają pszenice z Żuław, rosnące na dobrej jakościowo glebie. Rośliny pomimo dobrego podłoża zakończyły swoją wegetację i nie nalewają już ziarna. Ilość żerujących larw pryszczarka zbożowego na źdźbłach przekracza wszelkie normy, powodując usychanie rośliny.  Kolejnej przyczyny można doszukiwać się w glebie, w tym wypadku chodzi o płodozmian. Pszenica, po pszenicy jarej, już dawno zaprzestała wegetację, a tam gdzie występuje po rzepaku, wegetacja jest jeszcze dobra i w dalszym ciągu budowany jest plon.

Przy okazji zwracamy uwagę, iż tak jak w prognozach średnioterminowych Doradcy z Grupy Technicznej przewidzieli kłopoty z pryszczarkiem zbożowym, tak samo w prognozach długoterminowych obserwując nalot śmietki kapuścianej II pokolenia, Grupa Techniczna wieszczy duży w tym roku problem ze szkodliwością śmietki kapuścianej III pokolenia na zasiewach rzepaku ozimego. Pamiętajmy o zabiegach ochronnych z wykorzystaniem DeliaSTOP.

ZBOŻA i RZEPAK

W uprawie zbóż i rzepaku rejestrujemy występujące agrofagi oraz obserwujemy działanie zastosowanych zabiegów fungicydowych i insektycydowych. W dalszym ciągu jest okno pogodowe oraz kropla infekcyjna do rozprzestrzeniania się fusarium kłosa i Septorii nodorum.

BURAKI 

Ze względu na dużą ilość wilgoci w glebie i powietrzu szczególnie przyglądajmy się uprawom buraka cukrowego oraz ziemniaka. Lustrujmy plantacje buraka na obecność chwościka buraka. W okresie nasilonej wilgotności chwościk szybko rozprzestrzenia się przez konidia przenoszone przez wiatr.

W warzywnikach, na buraczku ćwikłowym, mamy już dość spore infekcje, możemy się spodziewać większych infekcji na polach uprawnych buraka cukrowego.

Brunatna plamistość liści (tzw. Ramularii beticola) to patogen występujący razem z chwościkiem. Pamiętajmy, że grzyb ten wymaga dla swojego rozwoju niższej temperatury niż chwościk (optimum 17 – 20oC).  Można także zauważyć pierwsze objawy alternariozy na brzegach liści. Uwodnienie gleby może spowodować większe niż w innych latach porażenie przez werticiliozę buraka.

Zwracamy uwagę na żerujące drutowce chrząszczy sprężyków, gąsienice piętnówek, rolnic i błyszczki jarzynówki, a także tarczyka mgławego. Prosimy przy identyfikacji uszkodzeń nie pominąć żerów roztoczy (przędziorka chmielowca, który rozprzestrzenia się w postępie geometrycznym) oraz zanikające żerowanie mszycy trzmielinowo burakowej. Kilku doradców znalazło na korzeniach buraka specyficzne uszkodzenia wskazujące na żerowanie nicieni patogenicznych jak mątwik burakowy czy nicienie z rodzaju pratylenchus.

Proszę pamiętać, że jest to bardzo dobry argument do stosowania preparatu Nematado BIOCONTROL, oczywiście już w przyszłym sezonie wegetacyjnym.

ZIEMNIAKI

Aktualnie istnieje duże zagrożenie ze strony zarazy ziemniaka oraz stonki ziemniaczanej. Zapowiadany powrót wysokich temperatur może spowodować nawrót szkodliwości szkodników (np. mszyc ziemniaczanych) o aparacie kłująco ssącym i przenoszenie patogenów wirusowych.

 

KUKURYDZA

W kukurydzy zostały wykonane zabiegi ochronne przeciwko żerującym gąsienicom omacnicy prosowianki. Niestety tam gdzie nie wykonano zabiegów OstriniaSTOP jest bardzo źle o czym donoszą Doradcy z Grupy Technicznej. Wylęgi gąsienic wskazują, że nie ma innej alternatywy co do zwalczania tego szkodnika przed dojściem do wielkości kukurydzy. W załączeniu zdjęcia żerujących chrząszczy skrzypionki zbożowej, które także należy brać pod uwagę podczas ochrony, w początkowych fazach wzrostu rośliny (gdy jeszcze można wjechać na pole).

BOBOWATE

Na niektórych uprawach dochodzi już do zakończenia wegetacji. Tam gdzie wegetacja jest w pełni w dalszym ciągu zwracajmy uwagę na żerowanie gąsienic rusałki osetnika na soi czy mszyc oraz na występowanie chorób patogenicznych liści (czekoladowa plamistość i rdza).

 

Na załączonych zdjęciach przedstawiamy dodatkowo żerujące krocionogi na cebuli.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.