PROCAM został nagrodzony

PROCAM został nagrodzony

PROCAM uhonorowany został cenioną nagrodą za działalność na rzecz ochrony środowiska – Environmental Respect Awards. Przyznane tytuły Regionalnego Zwycięzcy w regionie EMEA (Regional Winner), a także tytuł Czempiona Kraju (Country Champion) oraz specjalna nagroda za zasługi na rzecz środowiska naturalnego (Merit Winner) to niewątpliwie ogromny sukces jednego z największych polskich dystrybutorów środków ochrony roślin. Międzynarodowe jury konkursu Environmental Respect Awards (ERA) w wyniku przeprowadzonego audytu biznesowego zdecydowało, że PROCAM znacząco wyróżnił się w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wysokimi standardami w zakresie ochrony środowiska oraz dbałości o bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów i lokalnych społeczności.

Program Environmental Respect Awards (ERA) skierowany jest do firm zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin na całym świecie. Organizatorami konkursu są: AgriBusiness i CropLife, a sponsorem przedsięwzięcia jest firma DuPont. W konkursie premiowane są m.in. standardy w zakresie prowadzenia sprzedaży środków ochrony roślin, właściwe ich magazynowanie, a także aktywny udział w przekazywaniu wiedzy pracownikom i klientom na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Dodatkowymi kryteriami są m.in. ograniczenie odpadów, zaangażowanie firmy w projekty proekologiczne oraz umiejętność natychmiastowego i prawidłowego przeciwdziałania w sytuacji zagrożenia.

Ochrona środowiska naturalnego oraz propagowanie idei odpowiedzialnego i zrównoważonego rolnictwa jest istotnym elementem projektu Environmental Respect Awards (ERA). Poprzez upowszechnianie informacji o dobrych praktykach laureatów nagród ERA, organizatorzy i sponsorzy konkursu chcą, aby projekt wpływał na zaangażowanie innych sprzedawców i dystrybutorów w działalność proekologiczną.

Gala wręczenia tegorocznych nagród DuPont ERA edycja odbyła się czerwcu 2017 roku w USA.

nagroda-pracownicy-statuetka