Współpraca z ZSR

Współpraca z ZSR

Na początku marca odbyło się spotkanie władz Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie z przedstawicielami firmy PROCAM. Celem spotkania była obustronna chęć podjęcia współpracy w zakresie wsparcia produktowego Technikum – przekazania nawozów, środków ochrony roślin oraz materiału siewnego do praktycznych ćwiczeń.

Szkoła została w tym roku doposażona w kompletny sprzęt rolniczy oraz otrzymała 3 ha gruntów ornych, na których prowadzone będą praktyczne zajęcia dla uczniów z Technikum Agrobiznesu. Dzięki współpracy młodzież będzie mogła poznać nowoczesne sposoby uprawy roślin oraz najnowsze rozwiązania w rolnictwie. PROCAM obejmuje ponadto młodych adeptów rolnictwa swoim doradztwem i szkoleniami.

Właśnie zakończył się siew pszenicy Feeling na szkolnych poletkach doświadczalnych.