FERTIACTYL Starter

Płynny nawóz zawierający kompleks FERTIACTYL® oraz AZOT, FOSFOR i POTAS
Gwarancja dobrego startu Twoich upraw poprzez silną rozbudowę systemu korzeniowego.

Skład :

Kompleks FERTIACTYL® (Glicyna-Betaina, Zeatyna, kwasy huminowe i fulwowe)
N 13%;
P 5%;
K 8%

FERTIACTYL STARTER: 

stymuluje intensywnie rozwój systemu korzeniowego i wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody w całym okresie wegetacji 

poprawia urodzajność gleby i dostępność składników 

podnosi odporność roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne

KOMPLEKS FERTIACTYL®: 

zawiera Glicynę-Betainę, Zeatynę, kwasy huminowe i fulwowe 

pozyskiwany z wyselekcjonowanych alg morskich i substancji organicznych

DYNAMICZNY ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO = SZYBKI START ROŚLIN 

stymuluje ukorzenianie (tworzenie korzeni bocznych i włośników), zwiększając możliwość pobierania składników w fazie początkowej, 

wpływa na rozwój nowych organów wegetatywnych, 

dostarcza łatwo dostępnych składników odżywczych (NPK)

WYŻSZA URODZAJNOŚĆ GLEBY = LEPSZA SKUTECZNOŚĆ NAWOŻENIA 

poprawia strukturę gleby i chroni składniki mineralne przed uwstecznianiem i wymywaniem 

polepsza ruchliwość i dostępność makro- i mikroelementów w glebie 

zwiększa znacznie pobieranie składników odżywczych (fosfor i mikroelementy)

WYSOKA AKTYWNOŚĆ FIZJOLOGICZNA = WIĘKSZY POTENCJAŁ PLONOWANIA 

wzmocnienie odporności młodych roślin na stresy (warunki pogodowe i glebowe, toksyczność chemiczna, zasolenie) 

wydłużenie żywotności chlorofilu i zwiększenie wydajności procesu fotosyntezy; więcej energii i cukrów dostępnych dla rośliny

Opakowanie

Kanister 1000 l

Kanister 220 l

Kanister 10 l