Horti Bor

O produkcie

Koncentrat nawozowy boru
w formie organicznej.
Wzmacnia odporność roślin.

Wzmacnia odporność roślin.
LIKWIDUJE:
-niską zawartość cukrów,
- słabe zawiązywanie
kwiatów i owoców,
- opadanie łuszczyn.

Zawartość substancji czynnych

Skladniki pokarmowe
Bor (B) rozp. w wodzie:
11,000 %m/m,
150,00 g w 1l nawozu

Stabilnost frakji schelatowanych w zakresie pH 3-7

Stosowanie środka

Koncentrat nawozowy boru w formie organicznej.

Znacznie lepiej przyswajalny i wykorzystywany prez rośliny w porównaniu do tradycyjnych form mineralnych (boraks, kwas borowy) Stosowany do nawożenia rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, ziemniaków, sadów owocowych i innych roślin wymagających wysokiego nawożenia borem. Zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych powodowanych przez niedobory boru i likwiduje ich objawy (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni buraków) niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie łuszczyn, nekrozy i inne).

Środki ostrożności

Chronic przed dziećmi; przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu etykietę; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; w przypadku rozlania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Bezpośrednio przed opryskiem naplenić zbiornik opryskiwacza woda do 2/3 objętości włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, nawóz Horti, rozcieńczony wodą w stosunku 1:4, środek ochrony roślin wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania), zwilżacz. Dopełnić woda i przystąpić do oprysku.

Uwagi

Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temp. maks. 25°C. Temp. Cieczy użytkowej min. 10°C. W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU Z INNYM ŚRODKIÉM, NALEŻY PREPROWADZIĆ PRÓBE MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJE ROŚLIN NA MIESZANINE.

– dopuszczalna niewielka ilość osadu

– przestrzegać warunków przechowywania

– trwałość 3 lata od daty produkcji na etykiecie

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w suchym magazynie, z dala od źródeł ciepła i słońca.

Nawóz WE

Typ: E.1.1d Boroetanoloamina.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.

Nie przekraczać zalecanych dawek.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.