Horti CYNK

O produkcie

Szybkość i całkowita przyswajalność cynku.
Wzmacnia odporność roślin.
LIKWIDUJE:
- białe lub żółte smugi pomiędzy nerwami,
- chlorozy liści,
- drobnienie liści i inne.

Zawartość substancji czynnych

Składniki pokarmowe
Cynk (Zn) rozp. w wodzie:
8000 %m/m,
150 g w 1l nawozu

Schelatowany przez EDTA:
1200 %m/m,
150 g w 1l nawozu

Skompleksowany cytrynianem
6800 %m/m,
150 g w 1l nawozu

Stosowanie środka

Dzięki obecności organicznych związków chelatujących, które ulegają biodegradacji i wpływają na szybkość i całkowitą przyswajalność cynku. Stosowany do nawożenia kukurydzy, motylkowych (strączkowych), zbóż i innych roślin rolniczych, ogrodniczych i sadów owocowych. Zapobiega powstaniu chorób fizjologicznych   powodowanych przez niedobory cynku i likwiduje ich objawy (białe lub żółte smugi pomiędzy nerwami, chlorozy liści, drobnienie liści i inne).
Szczególnie polecany na glebach: o wysokiej  zawartości wapnia, okresowo zalewanych lub przy wysokim poziomie nawożenia fosforem.

Środki ostrożności

Chronic przed dziećmi; przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu etykietę; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; w przypadku rozlania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Bezpośrednio przed opryskiem naplenić zbiornik opryskiwacza woda do 2/3 objętości włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, nawóz Horti, rozcieńczony wodą w stosunku 1:4, środek ochrony roślin wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania), zwilżacz. Dopełnić woda i przystąpić do oprysku.

Uwagi

Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temp. maks. 25°C. Temp. Cieczy użytkowej min. 10°C. W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU Z INNYM ŚRODKIÉM, NALEŻY PREPROWADZIĆ PRÓBE MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJE ROŚLIN NA MIESZANINE.

– dopuszczalna niewielka ilość osadu

– przestrzegać warunków przechowywania

– trwałość 3 lata od daty produkcji na etykiecie

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w suchym magazynie, z dala od źródeł ciepła i słońca.

Nawóz WE

Typ: E.1.7 e Roztwór nawozu cynkowego – siarczanowy, EDTA.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.

Nie przekraczać zalecanych dawek.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.