PROCAM Molibden

O produkcie

NAWÓZ DOLISTNY Z WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ MOLIBDENU

Nawóz powstały ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" typ: E.1.6d, A.1.5
Zawiera molibdenian(VI) sodu

Dostępne opakowania

Kanister 5,9kg, , Kontener 1000 l,

SKŁAD

Azot całkowity (N) 3,6% (44 g/l)
Azot azotanowy (N-NO2) 1,8% (22 g/l)
Azot amonowy (N-NH4) 1,8% (22 g/l)
Molibden (Mo) 7,5% (90 g/l) rozpuszczalny w wodzie

INSTRUKCJA STOSOWANIA

  • napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
  • włączyć mieszadło,
  • wlać odmierzoną ilość nawozu,
  • uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.

Opryski należy wykonywać wieczorem lub w pochmurne, bezdeszczowedni.

MAGAZYNOWANIE

Nawóz PROCAM MOLIBDEN powinien być magazynowany w temperaturze od +5°C do+30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zanieczyszczoną skórę lub oczy wypłukać bieżącą wodą. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W przypadku rozlania zebrać z materiałem pochłaniającym ciecze, następnie zanieczyszczone miejsce zmyć wodą.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.