ProKali+

O produkcie

Nawóz potasowy jest polecany do stosowania na intensywnie prowadzonych plantacjach roślin uprawnych oraz owoców i wa­ rzyw, w celu zapobiegania niedoborom potasu. Niedobór potasu w fazach krytycznych ma wpływ na wielkość plonu jak również jego jakość. Nie stosować w warunkach intensywnego nasłonecznienia i wysokiej temperatury.

Dostępne opakowania

Worek 25 kg, ,

SKŁAD

Azot (N) całkowity 12% (120 g/kg)
Azot (N-N03) azotanowy 12% (120 g/kg)
Tlenek potasu (K2O) 40% (400 g/kg)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0.03% (0.3 g/kg)
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie / schelatowana przez EDTA 0.05% (0.5 g/kg)
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie / schelatowane przez EDTA 0.15% (1.5 g/kg)
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA 0.07% (1.5 g/kg)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0.001% (0.01 g/kg)
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie / schelatowany przez EDTA 0.05% (0.5 g/kg)

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU

    • napełnić wodą zbiornik opryskiwacza do 2/3 objętości, –
    • włączyć mieszadło,
    • dodać zalecaną ilość ProKali+, a miarę potrzeb dodać inne nawozy (mocznik),
    •  dopełnić zbiornik.

UWAGA! Nawozu nie rozpuszczać w małej ilości wody!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zawiera azotan potasu. UWAGA
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P220 Trzymać/przechowywać z dala od materiałów zapalnych.
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć strumienia wody do gaszenia.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W pracach z nawozem używać rękawic ochronnych. Zanieczyszczoną skórę lub oczy wypłukać bieżącą wodą. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza.
Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem. W przypadku rozsypania usunąć na sucho, w przypadku rozlania roztworu nawozu zebrać z materiałem pochłaniającym ciecze, a następnie zanieczyszczone miejsce zmyć wodą.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.