PROCAM Agronomia Sukcesu > Rozwiązania > Zalecenia agrotechniczne i programy ochrony roślin > WIOSENNE ZABIEGI HERBICYDOWE NADRABIAMY JESIENNE ZALEGŁOŚCI
rosnace-rosliny

WIOSENNE ZABIEGI HERBICYDOWE NADRABIAMY JESIENNE ZALEGŁOŚCI

Mokra, chłodna jesień i powolny rozwój ozimin utrudniał lub też uniemożliwiał wykonanie wielu zabiegów herbicydowych w tym okresie. Wielu producentów wycofało się z jesiennego zabiegu odchwaszczania upraw natomiast tam gdzie zostały one wykonane z pewnością będą wymagały korekt wiosennych.

Jakiego zachwaszczenia należy się spodziewać?

Otóż trudne warunki, z którymi przyszło nam się spotkać przyczynić się mogą do masowego wystąpienia: miotły zbożowej, gwiazdnicy pospolitej, maruny bezwonnej, chabra bławatka, fiołka polnego, przytuli czepnej, maku polnego, przetacznika bluszczykowego i perskiego. W ostatnich latach zauważa się wzrost odporności miotły zbożowej n a herbicydy z grupy sulfonylomoczników co wymusza zmianę asortymentu środków do zwalczania tego gatunku. Świetnie nadaję się do tego Axial One 50 EC który to oprócz pinoksadenu został wzbogacony w florasulam uzupełniając tym samym skuteczność preparatu na niektóre chwasty dwuliścienne, poza tym zachowując wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej nie powodując obniżenia też skuteczności na owies głuchy, życice i wyczyńca polnego. Bez obaw można ten preparat wykorzystać w uprawie jęczmienia ozimego i jarego. Z kolei na plantacjach gdzie mamy problem dodatkowo ze stokłosami m in. polną należy nastawić się na inny model ochrony. Stokłosa polna jest bardzo uciążliwym i agresywnym chwastem na polach uprawnych, ponieważ silnie konkuruje ze zbożami o składniki pokarmowe, wodę i światło a walka z nią wymaga fachowego podejścia. Bardzo dobre efekty daję orka rotacyjna co 3-4 lata, która ogranicza ekspansje tego gatunku o około 80%, stosowanie glifosatu jesienią przed siewem ozimin zwiększą skuteczność do 95%, a także opóźnianie terminu siewu zwiększa ją o kolejne 3% do 98%. Jednak najwyższą skuteczność daje stosowanie herbicydów zapewniając skuteczność na poziomie 99%!!!. Doskonałym działaniem w stosunku do tego chwastu (i nie tylko) odznacza się Nomad 75 WG, który to w odpowiednio dobranych dawkach zwalcza również miotłe zbożową i wyczyńca polnego, a także sporo chwastów dwuliściennych. Niestety temat ten wyklucza uprawę jęczmienia, w którym to gatunek ten jest praktycznie nie do zwalczenia jeżeli chodzi o środki chemiczne. Jeśli chodzi o zwalczenie chwastów dwuliściennych świetną kombinację stanowi mieszanka preparatów Pleban 75 WG (tribenuron metylowy) i Wikary 200 EC (fluroksypyr). Herbicydy te są bardzo bezpieczne dla rośliny uprawnej pozwalając na stosowanie aż do liścia flagowego, a co więcej eliminują prawie wszystkie groźne chwasty z chabrem bławatkiem, przytulią czepna, makiem polnym i rumianami na czele. Tam z kolei gdzie mamy podobny problem jak w przypadku miotły a mianowicie wytworzeniem odporności chabra na preparaty z grypy sulfonylomoczników możemy zastosować Kantor Forte 195 SE 0,8-1,0 l/ha, lub Camaro 306 SE 0,5-0,6 l/ha, które rozwiązują ten temat i dodatkowo wspomagają działanie na przytulie czepną i inne uciążliwe chwasty.

Wybrane propozycje zwalczania chwastów jednoliściennych takich jak (miotła, owies głuchy) + dwuliścienne – wiosna 2018

Axial One 50 EC 0,6l + Pleban 75 WG 15 g/ha + Wikary 200 EC 0,5/l/ha

Nomad 75 WG 0,12 kg + Pleban 75 WG 15g + Wikary 200 EC 0,5l/ha + Dassoil

Jak jeszcze możemy zwiększyć wydajność i jakość zbieranych zbóż? Oprócz zwalczania agrofagów i odżywiania dolistnego roślin równie ważnym elementem wiosennej agrotechniki zbóż jest regulacja łanu, szczególnie w lata o wysokich sumach opadów. Do najczęściej używanych regulatorów

należą: chlorek chloromekwatu potocznie zwanym CCC (Stabilan 750 SL), trineksapak etylu (Cuadro 250 EC, Heltrin 250 EC, Moddus 250 EC, Moddus Start), czy też etefon (Ephon Top 480 SL). Każda z tych substancji różni się jednak mechanizmem i długością działania oraz terminem stosowania.

Jak zatem podejść w najbardziej odpowiedni sposób do ich stosowania? Działanie regulatorów wzrostu

  • CCC złamanie dominacji pędu głównego, rozwój pędów bocznych, wspieranie krzewienia, skracanie (słabe i optymalne plantacje)
  • Trineksapak etylu – Moddus Start, Cuadro 250 EC spowalnia rozwój, silniej hamuje młode pędy (redukcja pędów mocnych plantacji BBCH 29/32)
  • Etefon skraca, usztywnia i przyspiesza remobilizacje składników pokarmowych (szybsze dojrzewanie plantacji)

Pozostałe śor stosowane w mieszaninach wpływające na wzrost roślin to: Triazole, Inhibitory ALS (sulfonylomoczniki), Proquinazid (Halny 200 EC) – wspomagają rozwój pędów bocznych i poprawiają skuteczność skracania zbóż od kilku do kilkunastu procent.

Podczas tak ważnego ogniwa technologii jakim jest regulacja ich pokroju musimy zwrócić szczególną uwagę na podatność odmian na wyleganie, przedplon, dawkę azotu, sumę opadów, gęstość łanu, a także rodzaj gleby. Odmiany wyższe charakteryzują się silniejszą reakcją na skrócenie aniżeli odmiany karłowe. Preparaty zawierające CCC cechują się bardzo silnym skracaniem dolnych międzywęźli jednak trzeba pamiętać aby stosować je dość wcześnie BBCH 30-31 gdyż najlepiej działają na tkanki wydłużające się. Jeśli opóźnimy zabieg, efekt skrócenia będzie bardzo słaby. Zaletą tych substancji jest także dość wysoka skuteczność już w temperaturze 5°C (8-15°C optimum). Często po zbiorze buraków czy też późnych kukurydz, a na północy naszego kraju ze względu na jesienny przebieg pogody, wielu plantatorów decydowało się jeszcze na siew pszenic ozimych. Takie plantacje znajdują się w fazie 3-4 liści z silną dominacja pędu głównego. W celu osiągnięcia zadawalających plonów wymagać one będą zatem dodatkowego dokrzewiania w fazie BBCH 21-25, które to oprócz zastosowania wysokiej dawki startowej Azotu (80-100 kg/ha) możemy wspomóc zabiegiem opryskiwania CCC 0,6-0,8 l/ha z dodatkiem fosforu Proleaf Makro P 1,5-2kg/ha + mikroelementy (np. Proleaf Makro P) i biostymulatory (Improver) w czasie ruszenia wegetacji. Ma to za zadanie zahamowanie wzrostu głównego pędu i pobudzenie bocznych pędów do wzrostu. Odpowiednim momentem zabiegu jest osiągnięcie przez rośliny przyrostów młodych korzeni min. 2 cm (wcześniejsze zastosowanie może spowodować zatrzymanie rozwoju korzeni), zabieg ten wykonujemy nie później niż do fazy pełni krzewienia.

Regulatory zawierające trineksapak etylu (Heltrin 250 EC, Cuadro 250 EC, Moddus Start) cechują się działaniem nie tylko na wydłużające się tkanki ale również już te wydłużone poprzez pogrubianie ścian komórkowych. Dodatkowym atutem jest długi czas działania sięgający 8-12 dni. Moddus Start dzięki nowej formulacji bardzo dobrze działa w dolnych granicach zalecanych temperatur (5-12° C), co jest jego niewątpliwą zaletą podczas zabiegów w fazie T1. Wymienione regulatory świetnie zatem nadają się do usztywnienia roślin w późniejszych fazach wzrostu BBCH 37-39. Pamiętać należy, aby podczas tworzenia mieszaniny zbiornikowej kontrolować pH cieczy roboczej, ponieważ szczególnie ta grupa regulatorów wymaga odpowiedniego zakwaszenia (patrz Isotak MAX) roztworu korzystnie wpływając na skuteczność działania preparatu.

Etefon z kolei jest substancją działającą najkrócej ok. 3-5 dni, stosowaną w celu skrócenia najszybciej przyrastających, górnych międzywęźli. Zakres temperatur jest stosunkowo wąski i wynosi 12-20°C dlatego polecany jest w późniejszych fazach BBCH 37-45. Doskonale sprawdza się w uprawach jęczmienia zapobiegając łamaniu się dokłosia, na które gatunek ten jest szczególnie podatny. Należy pamiętać także, że regulator ten przyśpiesza starzenie roślin dlatego w przypadku suchych stanowisk trzeba bardzo ostrożnie go dawkować po to, aby uniknąć przedwczesnego dojrzewania plantacji. Szczególnie może okazać się pomocny przy bardzo gęstych plantacjach działając jako ostatnie koło ratunkowe i w sytuacjach kiedy mamy późno dojrzewające pszenice. Jest tak dlatego, ponieważ przyspiesza w nich procesy nalewania ziarna, które często przypadają na lipcowe upały ograniczające remobilizację składników pokarmowych do ziarniaka zmniejszając plon.

W celu szczegółowego określenia programu ochrony roślin zachęcamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy PROCAM, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i po lustracji plantacji zaproponują konkretne rozwiązania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.