Kolejne sukcesy Oli i Brevisa

W dniach 26-28.06 odbyły się zawody w Kwiekach, gdzie odbyła się runda N. “Przede wszystkim jestem bardzo zadowolona z dosyć wysokich i równych wyników” – mówi Ola Konera. “Wynik łączny z trzech dni dał nam końcowo drugie miejsce“.

Gratulujemy.

maszyna na polu

Zrównoważone rolnictwo przyszłości

24 czerwca odbyło się zebranie Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” by powołać Zarząd na kolejną kadencję. W obecnym składzie Zarządu znajduje się reprezentant PROCAM Adrian Chyła, pełniąc funkcję Sekretarza.

W odpowiedzi na zmiany zachodzące zarówno w środowisku, społeczeństwie oraz ekonomii musimy wprowadzać rozwiązania rolnictwa zrównoważonego. Dzięki niemu jesteśmy w stanie ograniczyć wpływ rolnictwa na środowisko, równocześnie umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie zasobów tj. woda, ziemia, energia, maszyny czy nasiona. Głównym celem rolnictwa zrównoważonego jest lepsza ochrona środowiska, ale także zachowanie rentowności produkcji rolnej oraz akceptacji społecznej. Coraz większa świadomość potrzeby zmiany wymaga od polskich rolników w ich gospodarstwach wprowadzania praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Stypendium PROCAM

Zdobądź stypendium naukowe do elitarnego liceum w Gdańsku, ufundowane przez pracowników PROCAM – pod taką nazwą zakończyła się właśnie akcja firmy PROCAM, której celem jest wsparcie rozwoju dzieci z terenów wiejskich. Szczęśliwą wygraną, wybraną przez komisję rekrutacyjną programu stypendialnego, jest Marta Fuchs, nastolatka z województwa pomorskiego, której marzeniem było podjęcie nauki w jednym z najlepszych liceów w Polsce. Dzięki zaangażowaniu pracowników PROCAM udało się zebrać niebagatelną kwotę ponad 60 000 PLN umożliwiającą pokrycie opłat za czesne oraz zakwaterowanie przez cały czteroletni okres nauki w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Życzymy samych sukcesów naukowych w nowej szkole oraz powodzenia i wytrwałości w osiąganiu każdego kolejnego celu.

Zapraszamy na Wirtualne Dni Pola PROCAM 2020


Czas panującej epidemii nie ograniczył całkowicie działalności Instytutu Praktycznej Agronomii PROCAM oraz właścicieli gospodarstw w zakresie prowadzenia poletek demonstracyjnych, na których miały odbyć się coroczne Dni Pola PROCAM.

W odpowiedzi na, obowiązujące na dzień tworzenia tego artykułu, ograniczenia dotyczące zakazu zgromadzeń i imprez, doradcy PROCAM zapraszają na wirtualne Dni Pola PROCAM 2020 w ramach działań agronomia.tv. Będą one obejmowały między innymi relacje wideo z zaplanowanych lokalizacji Dni Pola PROCAM 2020 zawierające:

– prezentację odmian zbóż i rzepaku, które są kluczowym elementem budowania wysokiego plonu,
– sprawdzone i nowe rozwiązania z zakresu ochrony herbicydowej i fungicydowej rzepaku i zbóż,
– sprawdzone w praktyce technologie nawożenia roślin.

Wszelkie materiały będą publikowane na stronie internetowej www.agronomia.tv oraz na kanale YouTube pod nazwą Agronomia_TV.
Jak co roku, ogólnopolski cykl Dni Pola ma na celu wprowadzenie zainteresowanych producentów rolnych i partnerów naszej firmy w nowy sezon z zakresu agrotechniki, nasiennictwa i ochrony roślin.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami udostępnienia wideo relacji z naszych Dni Pola 2020, które rozpoczynają się zawsze o godzinie 19.30.


Brzóstownia – 29.05.2020 r.

 

Podolany – 04.06.2020 r.

 

Wyszyna – 09.06.2020 r.

 

Łężyce – 16.06.2020 r.

 

Karolewo – 18.06.2020 r.

 

Gołymin-Ośrodek – 23.06.2020 r.

 

Stanowo – 27.06.2020 r.

Komunikat fitosanitarny

W dalszym ciągu rośliny uprawne borykają się z niedogodnymi warunkami atmosferycznymi w fizjologicznym rozwoju. Szczególnie rośliny są „potargane” przez niskie temperatury czy niekiedy wręcz zmrożone i przygniecione przez bardzo duże opady śniegu. Warto zastosować bioregulatory antystresory, czyli imPROver PRO+ oraz Calkorium. Ten rok pokazał, że powinno się także pamiętać o zabiegach z wcześniej wspomnianymi produktami przed wystąpieniem majowych anomalii temperaturowych, a nie tylko wykonywać zabiegi po wystąpieniu stresu.

Radzimy nie czekać zbyt długo na zabieg T2, mając na uwadze czas interwału. Lustracje fitosanitarne wykonywane przez Doradców z Grupy Technicznej wykazują duży rezerwuar owocników i grzybni chorobowych. W pszenicy, a szczególnie na tych uprawach wcześnie sianych i w dużym zagęszczeniu, zwracamy uwagę na duże porażenie przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw, a także septoriozy paskowanej (szczególnie na napęczniałe i pękające infekujące piknidy). Rejestrujemy już pierwsze infekcje przez brunatną plamistość liści DTR i radzimy wykonywać zabieg z wyprzedzeniem.

O zabiegu w zbożach w fazie T2 – PROCAM Alert

Dużym zagrożeniem na czas opadającego płatka korony rzepaku stanowi zgnilizna twardzikowa. Aktualnie jest odpowiednie uwilgocenie gleby, ale termin zarodnikowania patogena ze względu na niskie temperatury jest trochę przeniesiony w czasie. Nie ma dużych zagrożeń szkodnikami, jednak cały czas są naloty szkodników łuszczynowych, w tym już od południa sygnalizujemy wzrastające zagrożenie ze strony pryszczarka kapustnika i znajdujemy już pierwsze larwy w łuszczynach. W dalszym ciągu także zwracamy uwagę na składanie jaj przez chowacza podobnika i jego szkodliwość.

Odnośnie zbóż to jesteśmy zaniepokojeni dużą ilością larw pryszczarka zbożowego (zimujący w glebie w postaci larw), który zapewne w tym roku będzie stanowił duży problem entomologiczny zarówno na południu, jak i na zachodzie kraju. Prognozy krótkoterminowe zwracają uwagę na szkodliwość nalatujących mszyc i to nie tylko na zbożach czy burakach.  Należy zwracać uwagę na wschody kukurydzy i groźną w tym okresie szkodliwą muchówkę I pokolenia ploniarki zbożówki, której żerujące larwy mogą znacznie uszkodzić rośliny, a także być „wektorem” wejścia głowni guzowatej kukurydzy. Zwrócić uwagę należy także na problemy przy wschodach kukurydzy (oprócz poprawek herbicydowych), gdzie lokalnie, chociażby na Podlasiu występuje bardzo groźny szkodnik, jakim jest szkodliwa muchówka śmietka kiełkówka.

W ogrodach mamy pierwsze porażenia w jałowcach płożących przez rdzę gruszy, która już z końcem maja będzie infekowała (przenosiła się) na grusze.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AGROTECHNICE

Artykuł nie zawiera wszystkich informacji. Wiele szczegółów technicznych, które wymagają indywidualnego podejścia w zależności od warunków pogodowych, wysianej odmiany i charakterystyki pola, na którym znajduje się plantacja. Zapraszamy do współpracy z doradcami PROCAM, którzy indywidualnie podejdą do Państwa upraw.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.