nawożenie dolistne

PROLEAF MAX 4.0. Przełom w odżywianiu dolistnym roślin uprawnych

Czy istnieją na Świecie rzeczy tak doskonałe, żeby nie dało się już ich poprawić? W każdej dziedzinie życia ludzkość dąży do doskonałości, która wydaje się nie do osiągnięcia. (więcej…)

zdjecie-wyrozniajace

KOMUNIKAT FITOSANITARNY

W ostatnich dniach mamy do czynienia z dużymi ilościami opadów. W takich warunkach w łanie roślin uprawnych, szczególnie w zbożach i rzepaku znajdują się odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe powodujące duże infekcje zarodników chorób patogenicznych. Dlatego też w najbliższym okresie powinniśmy bardzo dokładnie i skutecznie wykonywać zabiegi w T2 oraz T2/3 w zbożach.

ZBOŻA i RZEPAK

W miejscach występowania dużego zagęszczenia łanu w zbożach, zabiegi powinny być wykonywane na postępujące infekcje chorób grzybowych, od szczególnie uciążliwego w dolnych partiach mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz występującego na górnych liściach brunatnej plamistości liści pszenicy DTR. Proszę zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę załączony model chorobowy, że istnieje duże prawdopodobieństwo infekcji oprócz septoriozy paskowanej także infekcji septoriozy plew (zidentyfikowane pierwsze plamy na liściach tego patogena). Doradcy z Grupy Technicznej, szczególnie w tym okresie, zwracają Państwu uwagę na już liczne występujące owocniki rdzy w tym rdzy żółtej jak i rdzy brunatnej. Przy prowadzonych lustracjach oraz sygnalizacji zagrożeń w zbożach pamiętajmy o chorobach na pszenżycie (rdza, rynchosporioza) oraz jęczmienia (plamistość siatkowa i rynchosporioza).

 

Prognozy oparte na sytuacji pogodowej wskazują, że w tym roku możemy mieć problemy z mszycami. Już teraz można stwierdzić ich mnogość  na zbożach, burakach cukrowych i roślinach bobowatych. Typowe kolonie tych pluskwiaków nakładają się z pomarszczonymi liśćmi i wydzielaniu dużej ilości spadzi.

Ilość mszyc na ziemniakach będzie miała przełożenie na infekcje wirusowe na jesieni, na rzepakach powodowane przez mszyce brzoskwiniowo ziemniaczaną – polecamy więc naszą odmianę rzepaku LG ABSOLUT odporną na mozaikę rzepaku. Wciąż aktywne są skrzypionki, szczególnie skrzypionki zbożowej. Tak jak pisaliśmy tydzień temu proszę zwrócić uwagę na żery wciornastków na kłosie (jęczmienia). Dodatkowo mamy do czynienia ze skoczkami i występującymi objawami porażenia przez mikoplazmy na plantacjach rzepaku.

 

Problem wirusów w zbożach wciąż jest aktualny, dlatego tez radzimy dalsze ich identyfikowanie na polach. Ten rok to rok karłowatości pszenicy. Proszę jednak pamiętać, że w tym roku większość tych problemów to raczej fizjologia spowodowana amplitudą temperaturową i brakami nawozowymi.

Rzepaku dotyczą bardzo szerokie infekcje po skiełkowaniu apotecjów zgnilizny twardzikowej z bardzo dużej ilości sklerot. W dalszym ciągu wykonywane testy płatkowe jak i analiza zarodników na Aparatach Burcharda wykazują infekcje tego patogena. Proszę też zwrócić uwagę na duże infekcje kwiatów, górnych pędów i łuszczyn przez zarodniki szarej pleśni.

To już koniec żerowania chrząszczy chowacza podobnika i pełnej szkodliwości składania jaj I pokolenia pryszczarka kapustnika. Zwiększają się natomiast naloty mszycy kapuścianej na zawiązujące się łuszczyny i górne pędy z listkami. Do tego duże naloty motyla tantnisia krzyżowiaczka co może przełożyć się chociażby na żerowanie na roślinach z kapustowatych.

ZIEMNIAKI

W niektórych rejonach mamy spóźnione wschody, co stanowi dobre warunki do infekcji chorób powschodowych w tym ryzoktoniozy i dużej szkodliwość stonki ziemniaczanej (chrząszczy zimowych) gdzie (jak widać na zdjęciach) pierwsze liście kiełkującego sadzeniaka są obłożone żerującymi chrząszczami. Czas opadów i intensywnych wzrostów sugeruje zbliżające się infekcje alternariozy oraz zarazy ziemniaka. Przypominamy także, szczególnie na plantacjach sadzeniaków, o ochronie przed wirusami – czyli zabiegi na mszyce ziemniaczane będące wyznacznikami tych patogenów. Pamiętajmy o najważniejszej czynności w uprawie ziemniaków  – czyli o lustracji pod kątem chorób kwarantannowych jak bakterioza pierścieniowa ziemniaka, śluzak ziemniaka czy szkodniki, w tym mątwik ziemniaczany.

BOBOWATE

Następuje przejście szkodliwości od oprzędzików w kierunku dużej szkodliwości pluskwiaków mszyc, mszycy bobowej i mszycy grochowej. Przy utrzymującej się obecnie mokrej pogodzie prognozujemy (tak jak 2 lata temu) dużą ilość infekcji przez zgniliznę twardzikową oraz najbardziej szkodliwego patogena jakim jest antraknoza. Szukajmy typowych pastorałowatości i cynobrowego koloru grzybni na pędach.

BURAKI CUKROWE

Buraki dzięki deszczom pozbyły się problemu ze szkodnikami glebowymi, jednak są teraz zagrożone intensywnym żerowaniem przez mszyce trzmielinowo burakową a także dużą ilość zmienników i żerów śmietki ćwiklanki.  Niestety na polach województwa zachodniopomorskiego, m.in. w okolicach Gryfic stwierdzone silne żerowanie chrząszczy szarka komośnika, jest więc bardzo prawdopodobne, że znajduje się on już w całej Polsce. Proszę by na innych terenach a szczególnie na Żuławach wzmóc identyfikacyjną i sygnalizacyjną czujność. Zauważone zostało także bardzo groźne zjawisko występowania w fazie siewek grzybów zgorzelowych Aphanomyces cochioides czyli zgorzel powschodowy.

KUKURYDZA

W kukurydzy zauważamy żerowanie ploniarki zbożowej oraz pchełki zbożowej (na ukończeniu). Lokalnie identyfikujemy także porażenia przez chrząszcze skrzypionek.

JAGODOWE

Jesteśmy też w okresie bardzo dużej gradacji nalotów opuchlaka truskawkowca na plantacje nie tylko truskawek ale też malin. Prezentujemy o skutecznym środku jaki jest OstriniaSTOP do zwalczania zarówno chrząszczy jak i larw. Jest to także środek dedykowany na wszelkiego rodzaju szkółki zarówno drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych.

OZDOBNE

Tak jak przy roślinach uprawnych proszę zwrócić uwagę na mszyce (tu polecam ekologiczny Siltac), zwójkówki i żerujące larwy błonkówki borecznika rudego na iglastych drzewach.

 

Na mapach stopień zagrożeń fitosanitarnych w poszczególnych województwach

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

 

HEAD

KOMUNIKAT FITOSANITARNY

Doradcy PROCAM sygnalizują o zbliżającym się wylocie motyla omacnicy prosowianki w kukurydzy.

 

W tym roku, zgodnie z prognozami, problem z tym szkodnikiem będzie bardzo duży, wskutek ilości zimujących gąsienic, będących w dobrej kondycji przeżyciowej. Ilość i jakość może przełożyć się na duże straty na plantacjach kukurydzy w całym kraju.

Grupa techniczna PROCAM będzie monitorować czas przepoczwarczenia, wylotu motyla, czas i ilość składanych jaj omacnicy prosowianki. Informacje będą pochodzić z miejsc założenia pułapek (feromonowych, świetlnych) oraz dodatkowo z założonych hodowli w każdym z regionów. ,

Do walki z omacnicą polecamy preparat OstriniaSTOP.

Warsztaty polowe

Warsztaty polowe Kinowo 16.05.2019

 

Warsztaty miały miejsce w gospodarstwie Piotra Kowalczyka. O godzinie 11.00 wszyscy pracownicy firmy PROCAM wraz z zaproszonymi rolnikami przeszli na pole pszenicy Findus. Pomimo porannych opadów deszczu frekwencja dopisała. Doradca agrotechniczny Tomasz Adamczyk przywitał przybyłych Gości oraz szczegółowo omówił zastosowane rozwiązania w zabiegach T1. Następnie głos został przekazany specjaliście agronomii Grzegorzowi Malesińskiemu, który skupił uwagę omawiając problemy dotyczące skracania zbóż, zabiegów fungicydowych w T2 oraz ostatniej dawki nawożenia azotowego. Około godziny 12.00 wszyscy przenieśli się na pole rzepaku Alexander. Tomasz Adamczyk omówił jesienne zabiegi herbicydowe oraz zastosowane zabiegi fungicydowe w tej odmianie. Następnie Grzegorz Malesiński przybliżył Gościom czego można się spodziewać w tym roku po uprawach rzepaku i na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę. Następnie zabrał głos Radosław Potrawiak z firmy SDP, który opowiedział o adiuwantach (ISOTAK MAX i HURRICANE PRO+) uświadamiając rolników jak ważna jest stabilna mieszanina w opryskiwaczu oraz idealne pokrycie liścia, zwłaszcza w takiej uprawie jak rzepak ozimy. Kolejnym przystankiem podczas warsztatów polowych było pole posiane grochem Mecenas, gdzie Grzegorz Malesiński przedstawił rozwiązania zabiegów herbicydowych w tej uprawie, zagrożenia pod kątem chorób grzybowych oraz skuteczne fungicydowe rozwiązania.

OBRAZEK-GLOWNY

KOMUNIKAT FITOSANITARNY

Doradcy PROCAM informują, że po kilku dniach drobnych opadów mamy do czynienia z większą ekspansją infekcji, szczególnie patogenów grzybowych na uprawach zbóż i rzepaku.

Mając na uwadze panujące w ostatnim czasie temperatury, a może szczególnie dobowe duże amplitudy temperatury proszę także zwrócić uwagę na wynaturzenia natury fizjologicznej, dotyczy to wszystkich upraw. Rośliny są zniekształcone (zniekształcenia kłosów czy liści rzepaku w rozwarstwianiu miękiszu gąbczastego i palisadowego). Do tego dochodzą uszkodzenia fizjologiczne spowodowane przymrozkami podczas kwitnienia rzepaku, gdzie uszkodzeniu ulegają pręciki, słupki czy całe pączki rośliny. Proszę pamiętać także, że zabiegi wykonywane nawet samą wodą przed nadejściem rannych przymrozków prowadzą do wystąpienia fitotoksyczności. Rośliny narażone są także na poparzenia przez słońce, spowodowane brakiem wody w profilu glebowym.

RZEPAK

Rzepak doświadcza spóźnionej kumulacji infekcji kiełkujących owocników (apotecja) zgnilizny twardzikowej. Opadające płatki korony rzepaku mają wystarczającą ilość wilgoci by przykleić się do liścia, może to inicjować infekcję zarodnika tego patogenu. Wilgotność gleby w tej uprawie może doprowadzić do wybudzenia pokładu sklerot Verticillium co prawdopodobnie będzie także przyczyną obniżenia plonu. Duża liczba żerujących skoczków wskazuje na możliwość wystąpienia mikoplazm także obniżających plon. Ponadto możemy dość licznie spotkać na plantacjach muchówkę leni ale nie maja one żadnego przełożenia na żerowanie na rzepaku. Zwracamy także uwagę na zanikające już naloty chowacza podobnika ale za to zwiększone naloty w godzinach południowych pryszczarka kapustnika. Także dostrzegamy już pierwsze kolonie mszycy kapuścianej a także pierwsze infekcje szarej pleśni spotęgowane przemrożeniami kwiatostanów.

ZBOŻA

Zboża są w trakcie „wysuwania” liścia flagowego i mamy do czynienia już ze wszystkimi patogenami w tym także proszę zwrócić uwagę na infekcje liści przez fusarium prognozowaną przez doradców PROCAM już wczesną wiosną. Tam gdzie znajduje się zwarty łan w dalszym ciągu zwracajmy uwagę na skuteczność zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozę paskowaną liści pszenicy. Dzięki dobremu wsparciu wilgotności i temperatury sprawdzajmy czy na uprawach nie pojawią się brunatna plamistość liści pszenicy DTR a także co raz mocniejsze infekcje szczególnie rdzy żółtej. Inkubacja zarodnikowania idzie w postępie geometrycznym. Pogoda i temperatura ogranicza trochę działalność szkodników, jednak wciąż występuje problemem z pluskwiakami, skrzypionkami, dużymi koloniami mszyc zbożowych i żerujących wciornastków. W dalszym ciągu proszę zwracać uwagę na naloty i złoża jaj przyszczarka zbożowego, którego dużą problematyczność przewidujemy lokalnie np. Żuławach. Na zdjęciach przedstawione zostały pierwsze infekcje plamistości oczkowej czyli ryzoktoniozy na pszenicy.

KUKURYDZA

Tak jak w komunikacie z zeszłego tygodnia, w kukurydzy panuje żerowanie larw ploniarki zbożowej, a także lokalnie problemy z żerującymi larwami śmietki kiełkówki. W dalszym ciągu uczulamy na duży zasób problemu jaki na przełomie czerwca i lipca będziemy mieli z omacnicą prosowianką. Motyl zmierza do przepoczwarczenia się, a zdrowotność jej gąsienic jest bardzo dobra – w pogotowiu OstriniaSTOP. Ponadto proszę zwrócić uwagę na żerujące drutowce i pędraki.

BOBOWATE

Wschody u bobowatych w dalszym ciągu zagrożone są oprzędzików, a także pojawiającymi się pierwszymi koloniami mszycy bobowej czy grochowej. Pogoda i spowolnione wschody to możliwość wystąpienia grzybów fusaryjnych infekujących system korzeniowy.

BURAKI CUKROWE

Buraki cukrowe to przede wszystkim zniekształcenia fizjologiczne, ale także żerowanie dużej ilości szkodników od szarka komośnika po pluskwiaki (zmieniki), pierwsze kolonie mszycy trzmielinowo burakowej. Radzimy monitorować liczne złoża jaj i wylęgi larw śmietki ćwiklanki, a także żerowanie drutowców i larw pędraków.

ZIEMNIAKI

Ziemniaki przechodzą duże zróżnicowanie wzrostowe. Co do zagrożeń, zwracajmy uwagę w dalszym wzroście na jakość sadzeniaków do ryzoktoniozy oraz suchej zgnilizny bulw. Do tego na wczesnych ziemniakach mogą zacząć występować pierwsze naloty mszyc ziemniaczanych (przypominam o nosicielach wirusów) oraz stonki ziemniaczanej.

 

Przypominamy o poprawnej identyfikacji chwastów w załączonych zdjęciach rzadko występujący w uprawie zbóż topinambur.

W gospodarstwach zwróćmy uwagę na ogrody i nasadzenia roślin ozdobnych pod kątem fitosanitarnym. Ostatnio informowaliśmy o rdzy gruszy na jałowcach, a dziś o dużym problemie z czerwcami na cisie (misecznik cisowy) czy misecznik dębowy (zdjęcie na początku komunikatu) oraz czerwie na jodłach – SILTAC skutecznie zwalcza te szkodniki.

 

 

Poniżej przedstawiamy stopień zagrożeń fitosanitarnych w poszczególnych województwach

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.