Odkrywka w Namysłowie

7 listopada 2019 r. uczniowie II klasy technikum agrobiznesu, w ramach zajęć praktycznych z produkcji roślinnej, wykonali odkrywkę glebową. Badali oni profil glebowy oraz określali miąższość i strukturę gleby na szkolnym polu. Oceniali także typ gleby na podstawie skały macierzystej i budowy profilu. Zajęcia przeprowadzili Doradcy Agronomiczni PROCAM – Łucja Stec oraz Aleksander Kasiniak.

Cieszy nas, że uczniowie mogą korzystać z naszego doświadczenia, którzy działamy w branży rolniczej od wielu lat i chętnie dzielimy się swoją wiedzą. Zajęcia terenowe wzbogaciły uczniów o wiedzę z gleboznawstwa, którą mogą wykorzystać w sposób praktyczny. Dzięki czemu uzyskali oni wiele ciekawych informacji i odpowiedzi np. na pytania: na jaką głębokość można wykonać orkę; jak wygląda podeszwa płużna; co to jest próchnica i jak się tworzy.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Praktycznej Agronomii

Organizator: PROCAM Polska Sp. z o.o.

Partnerzy:

Portal topagrar.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

Termin konkursu: maj 2020dokładna data zostanie podana 16.03.2020 roku

Miejsce: Jastrzębia Góra

 

W ramach przygotowań do Konkursu doradcy agronomiczni PROCAM przeprowadzą na uczelniach biorących udział w Konkursie wykłady z zakresu: „Nowości w technologiach uprawy zbóż, rzepaku i kukurydzy”:

I seria wykładów odbędzie się w listopadzie i grudniu 2019 roku

 • 20.11.2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  godz. 13:00, sala 4C w Centrum dydaktyczno-naukowym ul. Grunwaldzka 24 A
  BUDYNEK WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO
 • 26.11.2019 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  godz. 9:45, Budynek Biocentrum, ul. Dojazd 11, sala seminaryjna Katedry Agronomii 3.45.
 • 27.11.2019 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  godz. 17:00 w sali rady wydziału (budynek 37, przyziemie)
 • 28.11.2019 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  godz. 10:00, sala B2  ul Bernardyńska 6, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • 4.12.2019 Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
  godz. 10:00
 • 5.12.2019 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  godz. 13:00 w auli  Prof. W. Niewiadomskiego (Plac Łódzki 3, Kortowo)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie

II seria wykładów odbędzie się na przełomie lutego i marca 2020 roku

 

Uczelnia zgłaszająca studentów – uczestników konkursu zgłasza grupę 4 osób będących jej studentami na dzień odbywania się Konkursu oraz 1 opiekuna będącego jej pracownikiem naukowym.

 

Konkurs obejmuje dwa etapy:

Etap I – część pisemna: obejmuje rozwiązanie testu wiedzy agronomicznej. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje plus 1 punkt, za błędną odpowiedź lub jej brak  0 punktów.

Etap II – część ustna: składa się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących wiedzy merytorycznej (diagnostyka chwastów, chorób i szkodników w uprawach rolniczych), a także podanie propozycji ochrony czy też nawożenia plantacji. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje plus 1 punkt, za błędną lub za brak odpowiedzi 0 punktów.

Po dwóch etapach konkursu zostanie wyłonionych 3 finalistów indywidualnych oraz 3 finalistów zespołowych.

Uczestnicy za odpowiedzi udzielone w obu etapach Konkursu gromadzą punkty indywidualnie oraz łącznie w ramach grupy reprezentującej daną uczelnię.

Każdy uczestnik w obu etapach Konkursu za udzielone odpowiedzi gromadzi punkty, które decydują o ostatecznym miejscu zajętym przez niego indywidualnie w Konkursie, a suma punktów zgromadzonych przez wszystkich reprezentantów danej uczelni decyduje o miejscu zajętym przez grupę danej uczelni w Konkursie.

Zagrożenia dla upraw [KOMUNIKAT]

Aktualne warunki atmosferyczne sprzyjają wzrostowi zagrożenia dla upraw. Głównie masowemu rozwojowi pierwszych infekcji grzybowych i szkodników na roślinach uprawnych i oziminach. (więcej…)

Szkodniki glebowe i inne niebezpieczeństwa w polu

Mamy wiosnę tej jesieni, a szczególnie obserwujemy bardzo aktywne życie biologiczne szkodników glebowych wliczając w to ślimaki bezskorupowe. Do tego, jeżeli dodamy utrzymujące się dość wysokie temperatury infekcyjne, mamy już zauważalne jesienne infekcje grzybowe na oziminach zbóż oraz rzepaku. Prowadzone lustracje oraz identyfikacje szkodników glebowych w ostatnim czasie potwierdzają powyższe stwierdzenia zagrożeń krótkoterminowych. Szczególnie Grupa Techniczna zwraca uwagę na żerujące ślimaki bezskorupowe na terenie całego kraju oraz lokalnie na żerujące formy chrząszczy larw łokasia garbatka i drutowców sprężykowatych . (więcej…)

oprysk na polu

Dlaczego warto używać adiuwanta doglebowego?

Skuteczna walka z chwastami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie potencjału plonotwórczego rośliny, na który rolnik ma bezpośredni wpływ. Mając dobrą broń jaką jest adiuwant doglebowy, śmiało możemy wychodzić na pole bitwy.

Aby zapewnić powodzenie w zwalczaniu chwastów, zabiegi herbicydowe wykonuje się tuż po siewie. Gwarantuje to minimalizację negatywnego oddziaływania chwastów na roślinę uprawną.

Chwasty konkurują z uprawą o:

 • składniki pokarmowe,
 • przestrzeń,
 • światło (powodując zacienienie rośliny uprawnej),
 • wodę.

Ograniczenie dostępności tych czynników dla uprawy, skutkuje spadkiem plonowania oraz obniżeniem jakości plonu. Nigdy nie powinno się zwlekać z wykonaniem zabiegu odchwaszczania. Z tego też powodu, aplikacje tuż po siewie zapobiegają wschodom lub zwalczają chwasty będące w początkowej fazie rozwojowej. Jak wiadomo, jest to okres największej wrażliwości na substancje aktywne. Dzieje się tak, ponieważ wcześnie zwalczane chwasty zużyją mniej składników pokarmowych z nawozów podanych przed siewem.

Zabiegi herbicydowe nie zawsze są skuteczne

Nawożenie to obecnie jeden z kluczowych kosztów dla producenta, więc powinna je wykorzystać roślina uprawna, a nie chwasty. Natomiast późne zabiegi chwastobójcze, aby były wystarczająco skuteczne, wymagają wyższych dawek herbicydów. Jest to spowodowane niższą podatnością chwastów w starszych fazach rozwojowych. W teorii możemy przyjąć, że siew wykonuje się przy optymalnych warunkach pogodowych i agrotechnicznych. Zabiegi herbicydowe powinno się wykonywać bezpośrednio po siewie lub we wczesnych fazach rozwojowych. Praktyka jednak często odbiega od teorii i założonych planów. Ostatnie sezony pokazały, że często siew wykonywano w niezbyt sprzyjających warunkach, dlatego też zabiegi herbicydowe nie zawsze w pełni mogły ochronić uprawę.

Adiuwant doglebowy przychodzi z pomocą

W „ekstremalnych” warunkach niezastąpione staje się użycie odpowiedniego adiuwantu doglebowego. Pozytywny wpływ jego zastosowania obserwowany jest wówczas, gdy warunki pogodowe nie sprzyjają działaniu herbicydów, jest sucho lub oprysk jest nieco spóźniony (chwasty są lekko przerośnięte). Uzupełnienie zalecanej dawki środka adiuwantem doglebowym zapewnia w takich warunkach wysoką skuteczność chwastobójczą zabiegu poprzez maksymalne wykorzystanie substancji aktywnych zawartych w herbicydach.

Adiuwantem doglebowym jest Hurricane SOIL, który stosowany z herbicydami doglebowymi pozwala na skuteczne i efektywne działanie w szerokim spektrum pogodowym. Głównym zadaniem Hurricane SOIL jest utrzymanie wysokiej koncentracji nanoszonych herbicydów w strefie kiełkowania chwastów, zapewniając ich długą skuteczność.

Jego działanie jest szczególne ważne w latach mokrych, z dużą ilością opadów. Adiuwant doglebowy Hurricane SOIL znacząco ogranicza wtedy występowanie fitotoksyczności w stosunku do rośliny uprawnej. Jednym z przykładów jest zapobieganie występowaniu przebarwień liści rzepaku. Przebarwienia te wynikają z pobierania przez młode rośliny nawet niewielkich ilości chlomazonu.

Skuteczność pokrycia powierzchni

Zmniejszenie napięcia powierzchniowego i wynikające z tego otrzymanie odpowiedniego dla zabiegu stanu kropli cieczy roboczej, pozwala na równomierne i optymalne pokrycie nawet bardzo gruzełkowatej gleby. Zniwelowany efekt znoszenia kropli, nawet podczas zabiegu wykonywanego podczas wietrznej pogody, dodatkowo wpływa na skuteczność pokrycia powierzchni. Ponadto, zapobiega przenoszeniu się substancji na sąsiedni areał, gdzie uprawa może być wrażliwa na daną substancję aktywną. Jest to możliwe dzięki jednolitej cieczy roboczej adiuwanta doglebowego. Powstaje ona w zbiorniku opryskiwacza, co przekłada się na jakość oprysku i równomierne pokrycie powierzchni opryskiwanej.

Rekomendowana dawka to od 0,05% do 0,1% – w praktyce oznacza to 100 ml Hurricane SOIL na 1 ha uprawy.

Przygotowanie z adiuwantem doglebowym na każde warunki

Również obecny sezon, choć zaczął się nadmiarem wody nakazuje nam już teraz uważną obserwację sytuacji hydrologicznej. Czekając na dalszy rozwój wydarzeń, powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Szczególnie wymaga to zastosowania sprawdzonych rozwiązań, które zapewnią optymalne działanie użytych herbicydów. W konsekwencji będzie to miało wpływ na skuteczność wykonywanych zabiegów, a co najważniejsze, na ilość oraz jakość zebranego plonu. Adiuwant doglebowy Hurricane SOIL pozwoli nam cieszyć się uprawami bez chwastów!

Cały zespół SDP Polska życzy sukcesów w walce z coraz trudniejszym przeciwnikiem.