Porady

Rzepak w fazie kwitnięcia

Przywab pszczoły do upraw rzepaku

Przy obecności i dużej aktywności owadów zapylających, jakimi są: pszczoła miodna, trzmiele pszczoły samotnice, plantacje rzepaku czy upraw sadowniczych są skutecznie zapylane. Szacuje się, że praca pszczół i innych zapylaczy może potencjalnie spowodować wzrost plonowania nawet o 30%. Doradcy PROCAM proponują stosować atraktant Biopolin w formie opryskiwania kwitnących roślin za pomocą opryskiwaczy polowych. Kwiaty opryskane Biopolinem są chętniej i częściej...

„ASAP Akademia” – kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym

Warszawa, 24 listopada 2020 r. – Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” uruchomiło „ASAP Akademię” – platformę edukacyjną stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym. – „ASAP Akademia” ma na celu przekazanie niezbędnej oraz kompleksowej wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem z elementami wiedzy z dziedziny ekonomii, wiedzy o środowisku oraz celów społecznych rolnictwa, które wspólnie pozwalają na zrównoważone prowadzenie gospodarstwa. Każda z...
zakiszanie kukurydzy

Jak dobrze zakisić kukurydzę?

Zakiszanie kukurydzy Kukurydza należy do roślin łatwo zakiszających się, co nie znaczy, że zawsze zakisi się optymalnie. Za jakość i efektywność zakiszania kukurydzy odpowiadają konkretne mikroorganizmy, głównie z grupy bakterii kwasu mlekowego. Ich ilość w naturze jest różna, więc aby osiągnąć jak najlepszy efekt w silosie, należy je dodatkowo wprowadzić do zakiszanej masy. Dobrą kompozycję mikroorganizmów zawiera preparat Ensilage. Agronomowie...
zaprawianie nasion

SuperPower dobry start

Każdy świadomy producent żywności wie, jak trudne jest uzyskanie wysokich, a co najważniejsze stabilnych plonów, które charakteryzują się jakością kwalifikującą je do spożycia. Aby temu sprostać, niezbędne jest stosowanie wielu zabiegów agrotechnicznych już od samego początku czyli od siewu rośliny uprawnej. Zaprawianie nasion nie jest drogim zabiegiem, lecz bardzo istotnym ze względu na straty jakie mogą wyrządzić np. zgorzel podstawy...
ograniczanie stosowania środków ochrony roślin

Ograniczanie stosowania środków ochrony roślin możliwe dzięki profilaktyce

Wieloletnia prowadzona uprawa roślin z wykorzystaniem środków ochrony roślin, spowodowała zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemu roślin. Pierwotne środowisko składające się z bakterii, grzybów, owadów czy roślin, zostało pozbawione niektórych organizmów. Ich miejsce zajęły inne organizmy będące niekiedy patogennym gatunkiem inwazyjnym. Tak, jak w przypadku funkcjonowania człowieka, wiadomym jest, że profilaktyka jest kluczem do uzyskania płodów rolnych o wysokiej jakości. Jednocześnie pozwala...
produkt-procam

Zapraszamy do zapylania rzepaków

Biopolin to atraktant (wabik) zapachowy dla pszczół, przyciągający je do naszej plantacji. Dzięki technologii mikrokapsulacji jest on środkiem długodziałającym. Można go mieszać z innymi substancjami, o ile te nie są szkodliwe dla pszczół. Kto powinien go używać, aby cieszyć się dobrymi plonami? Zapylenie jest szczególnie ważne dla sadowników, bo brak zapylenia oznacza brak owoców. Nieco inaczej jest z uprawami polowymi,...