PROCAM GARDEN

pole-rzepaku

Agrotechnika rzepaku, czyli jesień na horyzoncie

Rzepak ozimy to roślina prosta w uprawie, aczkolwiek wymagająca szerokiej wiedzy agrotechnicznej i przewidywania warunków pogodowych. Do tej uprawy nie możemy zabierać się na ostatnią chwilę i naśladować tego, co robiliśmy rok wcześniej. W jednym roku lepsza będzie orka, a w innym siew w mulcz, czy też przysłowiowa uprawa uproszczona. Agrotechnika wymaga konkretnej analizy sytuacji, jaka aktualnie panuje na polu....

Choroby patogeniczne żyta

Przedstawiamy kilka chorób, którym niekiedy nie poświęcamy należytej uwagi, a są one nosicielami wielu groźnych chorób patogenicznych, które w dużym stopniu ograniczają plon. Także w tym miejscu warto zwrócić uwagę na skuteczną ochronę przed tymi patogenami. Poniżej znajdują się zdjęcia poglądowe rdzy źdźbłowej zbóż i traw (Puccinia graminis) gdzie grzyb jest pasożytem bezwzględnym. Przypominamy, że tak jak w większości rdzy...
stosowanie fungicydów w rzepaku

Jesienny program ochrony rzepaku

Koniecznym zabiegiem jaki należy wykonać jesienią w uprawie rzepaku jest stosowanie fungicydów. Głównym celem tego zabiegu jest ochrona plantacji przed suchą zgnilizną kapustnych (Phoma lingam). Źródłem porażenia są najczęściej resztki pożniwne, w których owocniki grzyba mogą przetrwać nawet do pięciu lat. Dlatego tak ważny jest właściwy płodozmian i uprawa rzepaku na tym samym polu raz na 4-5 lat. Kilka lat...
chwasty w rzepaku

Odchwaszczanie dylematem wśród rolników

Chyba największy dylemat jaki mają rolnicy przy odchwaszczaniu to czy wybrać zabieg doglebowy zaraz po siewie, czy zrobić oprysk po wschodach rzepaku. Decyzję tą determinuje znajomość pola i występującego na nim zachwaszczenia oraz warunków pogodowych, które od dwóch sezonów są bardzo nieprzewidywalne. Idealnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie herbicydów w dawkach dzielonych. Ma ono szczególne uzasadnienie w warunkach suszy, podczas niezbyt...
zdrowa-gleba

Trzej muszkieterowie mikrobiologii

Kompleks BTC, produkowany przez firmę FCA – Fertilisants, nazwę swoją bierze od trzech grup mikroorganizmów: bakterii Bacillus spp. oraz grzybów Trichoderma spp. i Coniothyrium spp. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gleby, przebiegu procesów humifikacji i mineralizacji, ale przede wszystkim mają one działanie fitosanitarne. A jak dobrze wiemy, zdrowa gleba to podstawa dobrego plonu. Jak pamiętamy, grzyby odpowiadają za rozłożenie...
mikroorganizmy-glebowe

Mikroświat, którego nie dostrzegasz

Każda gleba, oprócz materii nieorganicznej, takiej jak minerały, woda i powietrze, zawiera również materię organiczną. Wśród niej wyróżnić można zarówno związki organiczne, próchnicę, resztki roślin, jak i żywe stworzenia. Zaliczamy do nich bakterie i pierwotniaki, a także dżdżownice. Zdrowa i żyzna gleba cechuje się dobrą równowagą pomiędzy wszystkimi tymi składowymi, a jej kondycja przekłada się bezpośrednio na plon. A ponieważ...