PROCAM Agronomia Sukcesu > E-kurs Rolniczy > Śmietka kapuściana

Śmietka kapuściana

JAK WYGLĄDA ŚMIETKA KAPUŚCIANA?

smietka-kapusciana-szkodnikMuchówka o długości ok. 6 mm, charakteryzującą się czerwoną plamką na srebrzystym czole. Larwa o barwie żółtobiałej, beznoga, bez głowy, larwa o długości 7-8 mm. Stosowanie płodozmianu ogranicza występowanie tego groźnego agrofagu. Poczwarka (bobówka) to stadium zimujące na wierzchniej warstwie gleby. Śmietka ma 2-3 pokolenia w ciągu roku, drugie pokolenie rozwija się w lipcu i sierpniu, natomiast trzecie pokolenie wrzesień-październik. Wyloty muchówek dorosłych przypada na przełom kwietnia i maja. Samice składają jaja do gleby nawet 100 jaj w sierpniu i wrześniu. Lokując je najczęściej wokół szyi korzeniowej roślin kapustnych. Larwy śmietki kapuścianej wylęgają się po 4-8 dniach i natychmiast rozpoczynają swą niszczycielską działalność, kierując się ku podziemnej części rośliny.

OBJAWY ŻEROWANIA SZKODNIKA

Na korzeniu odnajdujemy głębokie, wygryzione przez larwy śmietki rany. Łatwo dostrzec zbrunatniałą tkankę roślinną oraz deformację i niedorozwój korzeni. W skrajnych przypadkach system korzeniowy odpada przy próbie wyciągnięcia rośliny z ziemi. Rany stają się furtką do kolejnych infekcji, zarówno grzybowych, jak i bakteryjnych. Stanowią też źródło infekcji dla pchełek i chowacza galasówka. Co ważne, żerowanie larw III pokolenia w danym roku, czyli tego, które atakuje młody rzepak ozimy, stanowi o tyle duże zagrożenie, że ma pośredni wpływ na przezimowanie roślin.

PRÓG SZKODLIWOŚCI ŚMIETKI KAPUŚCIANEJ

Jedna muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.

JAK ZWALCZYĆ ŚMIETKĘ KAPUŚCIANĄ?

DeliaSTOP – preparat biologiczny – wpływa na ograniczenie rozwoju populacji larw śmietki kapuścianej w glebie, poprzez stworzenie niekorzystnych warunków do ich rozwoju, przez co ogranicza jej szkodliwość szczególnie przy wylocie III pokolenia na jesienne uprawy rzepaku ozimego.

JAK STOSOWAĆ DeliaSTOP

Dawka: 100 g/ha – stosowanie w oprysku drobnokroplistym (zalecana ilość cieczy 200-400 l/ha) lub oprysku grubokroplistym (zalecana ilość cieczy 200-400 l).
Opryskać bezpośrednio przed siewem, następnie podczas siewu wymieszać preparat z glebą. Jeśli to możliwe zaleca się stosowanie preparatu przed opadami deszczu. W przypadku braku opadów mimo wszystko starać się stosować przedsiewnie. Można stosować powschodowo od liścieni do 4 liści, przy czym lepsze efekty uzyskuje się przy wczesnym stosowaniu. Preparat można mieszać z RSMem i innymi agrochemikaliami, za wyjątkiem fungicydów.

TECHNIKI OPRYSKU

Dobierz odpowiednie rozpylacze. Stosuj adiuwant ISOTAK MAX lub Hurricane PRO+ w celu lepszego dotarcia substancji czynnej i równomiernego rozprowadzenia go po roślinie.
Zawsze myj opryskiwacz w celu uniknięcia fitotoksyczności!

Pozostałych e-kursów szukaj na stronie Instytutu Praktycznej Agronomii PROCAM